آگوست 12, 2018 Off By 92
پایان نامه  

براساس پژوهش های انجام شده بر روی  عوامل خطر خودجرحی  نیکسون و هیث ( 2005) این عوامل را به پنج دسته تقسیم بندی کرده اند:

1- بدتنظیمی هیجانی (شامل شدیدتر بودن هیجان­های منفی، تجارب تجزیه­ای وناگویی هیجانی )

  در صورتی که به دنبال پایان نامه یا پورپوزال دانشجویی خاصی می گردید می توانید در باکس زیر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :

 

2- بی اعتبارسازی خویشتن[1] 3- اختلالات روانپزشکی (شامل اختلال شخصیت مرزی، اضطراب، افسردگی، اختلالات خوردن، اختلالات مصرف مواد) 4-محیط و شرایط ناگوار دوران کودکی (شامل غفلت خانواده، آزار کودک به شکل های جسمی، هیجانی و جنسی، مشکلات دلبستگی)، 5) همانند سازی با خرده فرهنگ های شیطان پرستی و فرهنگ گوتیک[2]. در مطالعه ای بر روی 61 هزار دانش آموز دبیرستانی کشور آمریکا در پسران و دختران نشانه های افسردگی، ناامیدی، سابقه آزار دوره کودکی، ارتباط ضعیف با والدین، فرار از خانه و عادات ناسازگارانه خورد و خوراک به عنوان عوامل خطر متمایز کننده نوجوانان خود جرحی کننده از غیرخودجرحی کننده شناسایی شد(تالیافرنو، میوهلکامپ، بروسکی، مک موریس، کاگلر، 2012). در مطالعه طولی بر روی نوجوانان افسرده مشخص شده است سابقه خود جرحی بدون خودکشی، مصرف الکل زیاد قوی ترین پیش بینی کننده های کننده تداوم خودجرحی در طولانی مدت است(تویسکو،کیوریسو، پلکونن، کارلسون،استراندهلم،مارتونن،2014). گراتز  نیز (2003) با پژوهش مروری بر مطالعات انجام شده در حوزه خود آسیبی عمدی عواملی مانندافسردگی، داشتن رگه تکانشوری، آشفتگی هیجانی، پرخاشگری والدین، انجام اقدام به خودکشی در همسالان یا اعضای خانواده، سوء مصرف مواد، تجربه مورد قلدری قرار گرفتن و قربانی شدن در رابطه با همسالان را به عنوان عوامل خطر خود آسیب رسانی عمدی شناسایی کرده است.

برخی از عواملی که به عنوان عامل  محافظت کننده خودجرحی شناسایی شده اند عبارتند از توانایی اداره موثر هیجان های منفی و برخورداری از حمایت خانوادگی، حمایت از گروه همسالان، داشتن باورهای غنی تر دلایل زندگی و هوش هیجانی  (نیکسون و هیث،2005؛ تویسکو،کوریسون، پلکونن،کارلسون، استراندهام 2014 ).

به صورت کلی بیشتر پژوهش های  خود جرحی متمرکز بر عوامل خطر بوده اند و کمتر به عوامل محافظت کننده پرداخته شده است.

در این بخش عوامل خطری که در این پژوهش به عنوان پیش بینی کننده های خودجرحی مطرح شده اند مورد بررسی قرار می گیرند.

[1] Self-derogation