سایت مقالات فارسی – عمره تمتع از دیدگاه مذاهب خمسه- قسمت ۴

۱-۵- روش کار
الف- نوع روش تحقیق:
این تحقیق یک تحقیق نظری است که به صورت کتابخانه ای با مطالعه و بررسی دقیق منابع معتبر فقهی از منظر مذاهب خمسه است.
ب- روش گردآوری اطلاعات ( میدانی ، کتابخانه ای و غیره )
این تحقیق یک تحقیق نظری است که به صورت کتابخانه ای با مطالعه و بررسی دقیق منابع معتبر فقهی از منظر مذاهب خمسه است.
پ- ابزار گردآوری اطلاعات:
اطلاعات با استفاده از فیش برداری کتاب ها – نشریات تخصصی- نمایه نشریات- مقالات علمی- تخصصی و … گردآوری میگردد.
ت- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات:
با توجه به نظری بودن تحقیق پس ازجمع آوری و فصل بندی اطلاعات با پرداختن به اقوال مختلف آرای فقهی، آنها مطالب را مورد بحث و بررسی قرار داده و نتایج حاصله را با فرضیات تعریف شده مورد مقایسه قرار خواهم داد.
فصل دوم
تعریفات و مفاهیم
۲-۱- معنای واژه حج( لغوی، اصلاحی)
معنای لغوی : معنای واژه عربیِ حَجّ یا حِجّ، دلیل و برهان آوردن و امری مهم را قصد کردن، ذکر شده است (ابن منظور، لسان العرب، ذیل «حجج»).
در منابع لغوی، واژه حج به معانی مختلف و گوناگونی آمده است که در این جا به برخی از آنها اشاره می ‌شود: ۱. قصد کردن؛ ۲. آهنگ کردن؛ ۳. پی در پی آمدن؛ ۴.‌قصد زیارت کردن؛ ۵‌. آمدن؛ ۶‌. شاد شدن؛  ۷. بازداشتن و خودداری کردن؛  ۸‌ . ‌‌رستگار شدن؛ ۹. پیروز شدن؛ ۱۰٫ پناهنده شدن؛ ۱۱. پاداش دادن؛ ۱۲. ماندگار شدن (مسعود جبران،۱۳۸۰ش،ج ۱،ص ۶۵۶).
اصل حج، به معنای قصد زیارت است، ولی در عرف شرع به قصدخانه خدا، جهت برگزاری  مناسک حج اختصاص یافته است (راغب اصفهانی، ۱۳۸۱ش،  ص ۱۰۷).
عمره، در لغت به معنای زیارت است و در اصطلاح فقه، زیارت خانه خدا با آداب ویژه آن می باشد.
مراد از حج در متون و منابع اسلامی، از جمله منابع فقهی، عازم شدن به سمت بیت اللّه الحرام به منظور به جا آوردن اعمال و عباداتی ویژه در زمانی خاص است.
به تعبیر برخی فقها، اصطلاح فقهیِ حج بر مجموعه اعمالی دلالت دارد که در مکان‌هایی خاص در مکه انجام می‌شوند (ابن ادریس حلّی، ۱۴۱۱، ج۱، ص۵۰۶).
مناسک: به مجموع کارهای عبادی آیین حج، مناسک حج می‌گویند .
کلمه مناسک (جمع مَنْسَک) به معنای مکان یا زمان عبادت، عبادت کردن و محل ذبح است که توسع معنایی یافته و بر همه کارهایی که حج‌گزار درمکه انجام می‌دهد، اطلاق می‌شود (ابن منظور، لسان العرب، ذیل «نسک»).
۲-۲- اقسام حج
حج بر سه قسم است:
حجّ تمتّع
حجّ افراد
حجّ قِران
حجّ تمتّع وظیفه کسانی است که وطن آنها شانزده فرسخ (حدود کیلومتر) یا بیشتر با مکّه معظّمه فاصله دارد.
حجّ (افراد) و حجّ (قران) وظیفه کسانی است که با مکّه معظّمه کمتر از شانزده فرسخ فاصله داشته باشند، یا اهل خود مکّه معظّمه باشند. حج قران با حج افراد در تمام جهات با هم متحد و یکسانند، مگر آنکه در حج قران هنگام احرام باید مکلف قربانی را همراه داشته باشد، و بدین جهت قربانی کردن بر او واجب می شود. و احرام در این قسمت از حج همانطور که با تلبیه گفتن محقق می شود با اشعار ( علامت گذاشتن ) یا تقلید ( چیزی به گردن حیوان آویختن ) نیز محقق می شود .. و هر گاه برای حج قران احرام ببندد جایز نیست به حج تمتع عدول نماید.
۲-۲-۱-تفاوت حج افراد با حج تمتع
حج افراد با حج تمتع در تمام اعمال مشترک هستند ، ولی در عین حال حج افراد با حج تمتع چند فرق دارد:
اول: در حج تمتع معتبر است که عمره و حج در ماههای حج ( شوال ، ذی القعده ، ذی الحجّه ) از یک سال انجام شوند، همچنان که گذشت، ولی در حج افراد انجام حج افراد و عمره مفرده در یک سال معتبر نیست.
دوم: آنکه در حج تمتع قربانی کردن شتر یا گاو یا گوسفند لازم است، همچنان که گذشت ، ولی در حج افراد قربانی لازم نیست.
سوم: احوط آن است که در حج تمتع طواف و سعی حج را بر وقوفین مقدم ننماید، مگر در صورت وجود عذر، ولی در حج افراد جایز است.
چهارم: آنکه احرام حج تمتع در مکّه باید بسته شود، و امّا احرام حج افراد ، حکم اهل مکّه و غیر آنها در آن تفاوت دارد ، همچنان که در فصل میقاتها خواهد آمد.
پنجم: واجب است عمره تمتع را پیش از حج تمتع انجام داد، ولی در حج افراد معتبر نیست
ششم: بنابر احتیاط واجب جایز نیست بعد از احرام حج تمتع طواف مستحبی انجام شود، ولی در حج افراد جایز است.
حجّ تمتّع عبارت است از دو عبادت: اوّل عمره تمتّع. دوّم: حجّ تمتّع
اعمال حج تمتع: اعمال حجّ تمتّع سیزده چیز است:

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

مدیر سایت

Next Post

عمره تمتع از دیدگاه مذاهب خمسه- قسمت ۱۱

ج اکتبر 16 , 2020
۳-۵-۲ – مذهب شافعىبنیانگذار آن محمد بن ادریس بن عباس بن عثمان بن شافع هاشمى قرشى مطّلبى، مکنى به ابوعبدالله است. وى در سال ۱۵۰ هجرى برابر با ۷۶۷ میلادى در فلسطین به دنیا آمد. مدتى در مکه و مدینه نزد اساتید فقه تلمذ کرد و سپس عازم بغداد شده […]