عمره تمتع از دیدگاه مذاهب خمسه- قسمت ۲۱

و امّا مستحبات در نزد بقیه مذاهب چنین است:

  1. در آغاز طواف روبروی حجرالاسود بایستد، تهلیل (لاالهَ الّا الله) و تکبیر بگوید، دستها را به شکلی که تکبیره الاحرام میگوید بالا ببرد.
  2. با دستان خود حجرالاسود را لمس کند.
  3. بدون صدا آن را ببوسد.
  4. در صورت امکان گونه اش را بر حجرالاسود قرار دهد و اگر چنین چیزی ممکن نباشد، آن را لمس کند.
  5. خواندن دعاهای مختلف به هر اندازه که میل دارد.

۴-۴ – استحباب اضطباع در طواف
«اضطباع» آنست که وسط ردا (لباس احرام، همان قسمتی که روی شانه قرار میگیرد) را زیر گودی بغل سمت راست قرار دهد و دو طرف آن را بر شانه چپ بیندازد.
حنفیان، شافعیان و حنابله، طبق نسبتی که به آنها داده شده است، به استحباب اضطباع فتوا داده اند ولی به مالکیان چنین چیزی نسبت داده نشده است(الجزیری،۱۴۰۳ق،ج ۱، ص۶۵۶).
استحباب رَمَل در اثناء طواف: معنای لغوی « رَمَل » به سرعت راه رفتن (نه با جستن و پریدن) در حالی که فاصله قدمها به یکدیگر نزدیک باشد.
امامیه، مالکیان ، حنفیان، شافعیان و حنابله (الجزیری،۱۴۰۳ق،ج ۱، ص۶۶۸)، به استحباب طواف رمل در طواف قدوم، به ویژه در سه شوط اوّل فتوا داده اند.
۴-۵ – مکروهات طواف
امامیّه مکروهات طواف را چنین گفته اند:
۱٫سخن گفتن در چیزهائی که ذکر خدا، دعا، و قرائت قرآن نباشد۲٫ خندیدن. ۳٫ خمیازه کشیدن. ۴٫ دراز کشیدن. ۵ کاری کند که انگشتهایش صدا بدهد. ۶٫ نگه داشتن بول و غائط. ۷٫ خوردن و آشامیدن۸٫پوشیدن کلاههای بلند که در قدیم می پوشیدند، چون مخصوص هیئت (قیافه) یهودیان بوده است.
۴-۵-۱- نماز طواف
شیعه امامیه: یکی از واجبات عمره و حج ، دو رکعت نماز طواف است. بر هر حاجی وعمره گزار واجب است که پس از هر طواف، دو رکعت نماز طواف نزد مقام ابراهیم بخواند واگر بواسطه زیادی و ازدحام جمعیت نتوانست پشت مقام بایستد، کافی است در هرنقطه ای که گفته شود نزد مقام نماز میخواند، نماز طواف را بخواند؛ گرچه از مقام دور باشد. حتی مقام معظم رهبری فرموده اند: بلکه درصورت ازدحام، صحت نماز د هرجای مسجدالحرام بعید نیست ( محشی،۱۳۸۲ش،ص۳۲۰).
جواب: بعضی ازفقهای مذاهب مانند شافعیان بنا بر قولی و حنابله، به عدم وجوب آن فتوا داده اند.
اینان به حدیثی از پیامبر اسلام (ص) استدلال کرده اند که فرمود:
«خمسُ صلوات فی الیوم واللیله فقال هل عَلیَّ غَیْرها قال: لا الّا انْ تطوَّع»(ابوبکر حصنی دمشقی،بی تا) «پنج نماز در شبانه روز واجب است، فردی سؤال کرد یا رسول الله آیا غیر از این هم بر من واجب است؟ فرمود: خیر، مگر این که خودت بخواهی»
و اضافه میکنند: از این خبر و نمونه های آن استحباب نماز طواف استظهار میشود.
ولیکن تعداد دیگری از فقهای اسلام مانند: امامیه، مالکیان، حنفیان و شافعیان به وجوب نماز طواف فتوا داده اند. که دلیلشان اوّلًا آیه شریفه است:
» و اتّخذوا مِن مقام ابراهیم مصلّیً »(بقره۱۲۵) «مقام ابراهیم را نمازگاه خویش گیرید» زیرا در این آیه امر شده است که در مقام ابراهیم نماز گزارید و امر نیز بر وجوب دلالت میکند.
و ثانیاً روایتی از پیامبر اسلام (ص): « و بما روی عن رسولالله انّه (ص) طاف بالبیت سبعاً و صلّی خلف المقام رکعتین و قال خذوا عنّی مناسککم»(ابن رشد، ۱۲۹۸ق، ج۱، ص۳۴۱) «از پیامبر روایت شده که حضرت هفت بار دور خانه خدا طواف کرد و سپس پشت مقام دو رکعت نماز خواند و فرمود: مناسک حج خود را از من بیاموزید».
منابع روائی وفقهی اهل سنت نیز درباره نماز طواف ، مطالب فراوانی ذکرکرده اند که به عنوان نمونه دو مورد از آن را می بینید:
۱٫عبدالله بن عمر:قدم رسول الله (ص) وطاف بالبیت وصلّی خلف مقام إبراهیم رکعتین وطاف بین الصفا و المروه، کان لکم فی رسول الله (ص) أسوه حسنۀ(، طبرانی،۱۴۱۵ق، ج ۴، ص ۳۷).

  1. محی الدین نووی میگوید: نماز طواف در نزد مقام ابراهیم(ع) واجب است واجماعاً غیر از طواف، نمازدیگری در نزد مقام ابراهیم(ع) واجب نیست. (نووی، ۱۳۶۰ش، ج۸، ص ۵)حنفیه: نمازطواف واجب است؛ ولی در هر جای مسجدالحرام بخوانند کافی است و لازم نیست پشت مقام ابراهیم باشد.( ابن عابدین، ۱۳۸۰ش، ج۱، ص ۴۰) شافعیه: یکقول: نماز طواف واجب است. قول دیگر: مستحب است.

مالکیه: از مستحبات مؤکده، خواندن دو رکعت نماز طواف استوهبۀ الزحیلی در کتابش چنین ذکرکرده است:
در باور مالکیه خواندن نماز طواف واجب میباشد؛ ولی مستحب است نماز طواف نزد مقام ابراهیم خوانده شود. حنابله: مستحب است بعد از طواف دو رکعت نماز بخواند توضیح این نکته ضروری است که هیچ یک از مذاهب اهل سنت واجب نمیدانند که نماز طواف باید پشت مقام ابراهیم(ع)خوانده شود؛ بلکه آن را مستحب میدانند.
۴-۵-۲ – سعی
۴-۵-۲-۱ -کیفیت و شرایط سعی
جمیع فقها بر وجوب سعی بین دو کوه صفا و مروه فتوا داده اند، یعنی واجب است بعد از طواف خانه خدا و دو رکعت نماز آن، هفت شوط بین صفا و مروه سعی کرد.
دلایل کسانی را که به وجوب سعی فتوا داده اند:

مدیر سایت

Next Post

مدل های تحلیل پوششی داده ها با حضور داده های نامطلوب

ج اکتبر 16 , 2020
مدل نسبت به مدلهای دیگر میگردد. فصل چهارم این پایاننامه به دو بخش اساسی تقسیم میشود: بخش اول که به دلیل تحقیق بر روی نحوه محاسبه شاخص سلامت کشورها، از طرف سازمان ملل میباشد؛ شامل تعاریف و اصول وارد بر اجزای این شاخص میباشد و بخش دوم شامل نتیجه مدلها […]