پایان نامه : شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر هوشمندی کسب و کار جهت موفقیت فرآیند تجاری سازی فناوری

پایان نامه  

1) دیدگاه اول واسه متخصصانیه که تجاری سازی فناوری رو به شکل یک زنجیره وصل به هم از ایجاد ایده تا فروش و اجرا  فناوری به وسیله مشتری پایانی در نظر می گیرن. مثلاً گلداسمیت تجاری سازی رو در معنای وسیع کلمه به فرآیند پیشرفت یک کار و کاسبی ازطریق مطالعه امکان سنجی یک ایده و کاربرد اون تا پذیرش اون در بازار در نظر گرفته.

تجاری سازی به این معنا، انتقال نوآوری از مرحله ایده تا بازاره که معمولاً به عنوان فرآیند ایجاد محصولی که مناسب واسه بازاری خاص با قیمت مناسب و قابل قبولی که می تونه نیازای بازار رو مرتفع سازه شناخته می شه.

2) در دیدگاه دوم ، کارشناسان تجاری سازی فناوری رو هم معنی با انتقال فناوری قلمداد می کنن طبق این دیدگاه تنها فناوری از مراکز تحقیقاتی به صنایع موجود یا کسب و کارهای جدید انتقال پیدا میکنه.

3) در دیدگاه سوم کارشناسان تجاری سازی فناوری رو آخرین فعالیت چرخه پیشرفت محصول جدید قلمداد می کنن. این دیدگاه به کارشناسان بخش بازاریابی و یا پیشرفت محصول جدید در شرکتا اختصاص داره. فیلیپ کاتلر از طرفداران این دیدگاه، از دیدگاه او تجاری سازی آخرین مرحله از مراحل 8 گانه فرآیند پیشرفت محصول جدید رو شامل می شه(گودرزی و بقیه،42:1390).

بغدادی و شاوردی(1391)در مقاله ای توصیفی با عنوان تجاری سازی موفق فناوری با راه و روش تیمی به معنی و مراحل فرآیند تجاری سازی اشاره دارن بعد با تعاریف فناور ،مخترع،سرمایه گذار و… به مدیریت رابطه و رفت و امد در تیم نوآوری می پردازند.

پورعزت و حیدری(50:1390) در تحقیق خود به این نتیجه رسیدن که: تحولات ده های گذشته مثل جهانی شدن، افزایش رقابت فناورانه بین کشورها، افزایش هزینه های ملی و جهانی و ایجاد شرایطی که دانشگاها رو مجبور به خودکفایی پولی و اجرای نقشای جدید در جوامع می سازه، افزایش تجاری سازی علم و ضمنا اهمیت تحقیق در مورد تجاری سازی علم رو روشن میکنه.

موسایی(18:1387) در تحقیق خود به این نتیجه رسیده که: تجاری سازی فعالیت پیچیده و تکمیل کننده تبدیل ایده به فناوریه که به ثروت آفرینی،کارآفرینی و استقلال پولی منجر می شه در گذشته فناوری به عنوان دارایی مطرح بود ولی با گذشت زمان این سیر روند تکاملی پیدا و کم کم بنگاه اقتصادی، مشتری و علم هم وارد این چرخه شدن، اما الان تجاری سازی به عنوان دارایی شناخته     می شه.

اسلتر و مور(26:2006) در تحقیق خود به این نتیجه رسیدن که: عقب موندگی بعضی صنایع به دلیل نبود ایجاد،  نبود انعطاف تجارت و مشکلات تجارته. واسه حل کردن مشکل باید به دلایل ریشه ای مشکل به وسیله پیشرفت روشای جدید، و نگاه کردن به صلاحیت آموزش تجاری سازی توجه کرد. از جهت دیگر واحدهای اقتصادی طبق توانایی اونا در مشاهده از یک زاویه جدید، تازه کاران صنعت قادر به پیشرفت جایگاه خود می شن و آخرسر جانشین رهبران صنعتی قبلی می شن.

قاضی نوری(2005) در تحقیق خود به این نتیجه رسیده که: ایجاد بسترهایی واسه تجاری سازی یافتهای تحقیقاتی و عرضه علم به بازار و جامعه علاوه بر فراهم آوردن ارزشای اقتصادی قابل توجه واسه سازمانای تحقیقاتی، باعث رشد فنی و اقتصادی و افزایش رفاه جامعه می شه. این مطلب باعث شده تا تحقیقات و  پژوهشای زیادی در مورد تجاری سازی و به بازار رسانی در موسسات مختلف انجام شه.

اتز و ویتز(23:2003) در تحقیقات خود اشاره میکنه: اهمیت تجاری سازی تحقیقات به حدیه که الان تعداد مراکز خدمات مشاوره ای در کشورهای پیشرفته صنعتی به سرعت در حال افزایشه. طوری که از ده 1980 تا سال 2002، در کشور آمریکا تعداد دفاتر انتقال فناوری از 25 دفتر به 200 دفتر زیاد شده.

2- 2- 4 مراحل تجاری سازی:

تجاری سازی در شرکتا به دو صورت امکان پذیره:

1) تجاری سازی در یک شرکت نوپا: یک شرکت جدید واسه تجاری سازی یک محصول جدید تاسیس می شه.

  در صورتی که به دنبال پایان نامه یا پورپوزال دانشجویی خاصی می گردید می توانید در باکس زیر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :

 

2) تجاری سازی به عنوان قسمتی از فعالیتای یک کار و کاسبی: در این حالت تجاری سازی به عنوان بخشی ازفعالیتای یک کار و کاسبی صورت میگیره و شرکتها معمولاً پایه ای از مشتریان ثابت شده در یک بخش از بازار خاصی رو دارن.

شرکتا واسه فرآیند تجاری سازی از روش ها و الگوهای متفاوتی استفاده می کنن، با توجه به اینکه تجاری سازی در چه مرحله ای از فرآیند تحقیق شروع شه و در چه مرحله ای از اون به اتمام برسه سه راه و روش کلی رو میشه تعریف کرد:

1) راه و روش تجاری سازی واکنشی: در این راه و روش پس از انجام یک پروژه تحقیقاتی و رسیدن به نتایج اون تجاری سازی صورت میگیره. تجاری سازی واکنشی معمولا واسه فناوریهایی کاربرد داره که به عنوان یک نتیجه فرعی در بین اجرای پروژه های بزرگ تحقیقاتی حاصل می شن.

2) راه و روش تضمین تجاری سازی(تحقیق قراردادی):در این راه و روش،  قبل از شروع پروژه تحقیقاتی فعالیت تجاری سازی صورت میگیره و پس از اطمینان از تجاری سازی(عقد قرارداد با شرکای تجاری)پروژه تحقیقاتی شروع می شه.این روش واسه کالاهایی مناسبه که از قبل از پیشرفت، وجود فناوری و چگونگی کارکرد اون مشخص باشه یا تعریف مشخصی از محصول وجود داشته باشه یا احتمال بالایی واسه رسیدن به نتایج مورد نظر وجود داشته باشه.

3) راه و روش تجاری سازی با هم: در این راه و روش قبل از شروع پروژه تحقیقاتی، فعالیت تجاری سازی شروع و با هم با انجام پروژه تحقیقاتی، ملاحظات تجاری سازی به طور موازی مرحله به مرحله انجام می شن (موسایی و بقیه،18:1387).

یداللهی فارسی و کلاتهایی (1391) در پژوهشی با عنوان جایگاه تجاری سازی در مدیریت نوآوری و معرفی کلی مدلای تجاری سازی در بخش صنایع پیشرفته به رقابتی بودن و سرعت بالای تولید و بهره ورداری از علم در دنیای امروز تاکید می کنن و در ادامه انواع مدلای تجاری سازی رو تشریح می کنه ودر آخر به راهبردهای عمومی تجاری سازی علم اشاره دارن.

علاوه بر تعاریف فوق طبق تعریف تجاری سازی هم میشه از الگوهای زیر هم استفاده کرد:

  • الگوی تک بعدی: تنها شامل فرآیند پیشرفت فناوری از ایجاد ایده تا ارائه محصول به شکل مراحل پشت سر همه، ترتیب زمانی اهمیت داره و واسه وارد شدن از یک مرحله به مرحله بعد به یه سری تصمیمات مدیریتی وابسته.
  • الگوی دو بعدی: علاوه بر مشخص بودن مراحل فناوری فعالیتای وظیفه ای جورواجور سازمان واسه تجاری سازی به وسیله واحدهای مختلف سازمان یا تیم پیشرفت دهنده فناوری به تصویر کشیده می شه.
  • الگوی چند بعدی: علاوه بر مراحل پیشرفت و فعالیتهای اون، ذینفعان کلیدی و عوامل موثر در فرآیند هم به الگو اضافه می شه.

محققان مختلف، مراحل مختلفی واسه فرآیند تجاری سازی عنوان کرده ان. در زیر تعدادی از این الگوها به اختصار معرفی می شن:

گری براون فرآیند تجاری سازی اجناس نوظهور رو به سه مرحله تقسیم کرده ان: مناسب سازی(تخصیص)، اجرا و تولید…

جولی الگویی رو واسه تجاری سازی فناوریای جدید ارائه داده که شامل: ایده پردازی، پرورش توانایی، راه اندازی، پیشرفت و تجاری سازی پایداره.

  • یکی دیگر از مدلای پیشرفت محصول جدید که حدود 60% شرکتا از اون استفاده می کنن مدل فرآیندی مرحله – دروازه که در اون مراحل ایده تا قرار دادن اون در بازار رو میگه و این مراحل رو به شکل یک مجموعه پشت سر هم از مراحل و نقاط تصمیم جدا می کنه. مرحله جاییه که اقدام انجام می شه و دروازه جاییه که در اون انجام تصمیم در مورد ادامه یا نبود ادامه راه پیشرفت صورت میگیره.

 

مراحل اصلی و نقاط تصمیم گیری در این مدل عبارتد از:

مرحله صفر: ایده پردازی

تصمیم اول: غربال ایده

مرحله اول: بررسی ابتدایی

تصمیم دوم: غربال ثانویه

مرحله دوم: بررسی تفصیلی

تصمیم سوم: اقدام واسه پیشرفت

مرحله سوم: پیشرفت

تصمیم چهارم: اقدام واسه تست

مرحله چهارم: انجام تست و معتبر سازی

تصمیم پنجم: اقدام واسه تجاری سازی

مرحله پنجم: تولید صنعتی و ورود به بازار(موسایی و بقیه،17:1387).

با توجه به تعاریف فوق و با توجه به پژوهشای انجام گرفته ، اون چیزی که تقریباً در همه الگوها یکسانه شامل مراحل زیره:

2- 2- 4- 1 تولید ایده :

Author: 92