شناسایی ساختمان های فولادی با سیستم بادبند دروازه ای تحت تاثیر نیروی زلزله:دانلود پایان نامه ارشد عمران

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 تحلیل غیر ارتجاعی ساختمانهای فولادی با سیستم بادبند  دروازه ای  تحت تاثیر نیروی زلزله و بررسی هندسه سیستم  بادبند دروازه ای 

تکه هایی از متن :

٣٤٢– تحليل هاي غير خطي ديناميكي[1] NDA

به طور كلي براي سيستم هايي كه انتظار مي رود رفتار غير خطي داشته باشند نيروها و تغيير شكل ها را مي توان با استفاده از تحليل هاي زير به دست آورد :

الف) تحليل هاي دقيق : به منظور تحليل دقيق يك سازه مي توان از روش تحليل ديناميكي غير خطي استفاده نمود كه در اين روش ابتدا مشخصات غير خطي اعضاي سازه تعريف شده و سپس با استفاده از شتاب نگاشت ها تحليل مورد نظر صورت مي پذيرد كه اين نوع تحليل نيز مي تواند به يكي از دو روش زير انجام شود :

– تحليل تاريخچه زماني RHA

– تحليل ديناميكي افزايشي IDA

در روش تحليل دقيق به هيچ وجه نمي توان از طيف هاي خطي و يا غير خطي استفاده نمود ولي براي روش هاي غير دقيق كه رفتار غير خطي سازه را نيز مي توانند در نظر بگيرند؛ مي توان از روش هاي زير استفاده نمود.

ب) تحليل هاي ساده شده، به عنوان مثال استفاده از طيف پاسخ غير خطي ويا استاتيكي غير خطي

ج) تحليل هاي تقريبي ( مانند روش استاتيكي معادل كه با در نظر گرفتن ضريب رفتار مي توان به

صورت تقريبي اثر رفتار غير خطي را وارد نمود)

٣-٤-٢-١– تحليل ديناميكي افزايشي[2]  IDA

يكي ديگر از روش هاي آناليز ديناميكي غير خطي، تحليل ديناميكي افزايشي مي باشد. در اين تحليل، سازه تحت تاثير يك سري از تحليل هاي تاريخچه زماني قرار مي گيرد كه شدت اين تاريخچه زماني ها به تدريج افزايش مي يابد. به عبارت ديگر در اين روش مقدار شتاب ماكزيمم به صورت افزايشي از يك مقدار بسيار كم كه در طي آن پاسخ سازه الاستيك است مقياس شده و به تدريج افزايش مي يابد تا به نقطه حالت حدي هدف پس از تسليم برسيم.

در اين حالت مقادير ماكزيمم برش پايه در مقابل تغيير مكان ماكزيمم بعد از هر بار اجراي تحليل ترسيم مي شود كه به نمودار حاصل اصطلاحا نمودار پوش آور ديناميكي (DynamicPushover) يا منحني هاي پوش IDA گفته مي شود كه شكل كلي آن شبيه همان نمودارهاي پوش آور در تحليل استاتيكي غير خطي مي باشد.

نرم افزار هايي كه قادر هستند فرايند فوق را به صورت اتوماتيك و بسيار راحت انجام دهند عبارتند از : Seismo Struct و Opensees

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد : تحلیل غیر ارتجاعی ساختمانهای فولادی با سیستم بادبند  دروازه ای  تحت تاثیر نیروی زلزله  و بررسی هندسه سیستم  بادبند  دروازه ای 

Author: 92