شناسایی رفتار لرزه ای اتصالات نیمه صلب تیر به ستون در سازه های فولادی:پایان نامه رشته عمران

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسی رفتار لرزه ای اتصالات نیمه صلب تیر به ستون در سازه های فولادی

تکه هایی از متن :

2-2-5  اتصالات نیمه صلب تیر به ستون(طاحونی,1389):

اتصالات نیمه صلب تیر به ستون آن دسته از اتصالات می باشند که تحت تاثیر بارهای وارده در آنها مقداری دوران انتهایی رخ داده و در نتیجه لنگر انتهایی کوچکتر از لنگر انتهایی در حالت صلب بدست   می آید . چنین رفتاری باعث ایجاد توازن بین لنگرمنفی ومثبت دهانه شده ودر نتیجه اقتصاد طرح بهبود می یابد. و همچنین بیان این نکته لازم است که نقش رفتاری اتصال نیمه صلب نباید فقط برای خودش منظور شود بلکه به عنوان ترکیبی با پاسخ سازه منظور گردد یعنی رفتار قابها نمی تواند کاملاً نیمه صلب ویا انعطاف پذیر باشد ومعمولاً به دو صورت نیمه صلب- انعطاف پذیر و صلب- نیمه صلب می باشد بگونه ای که در در حالت اول در هنگام اعمال بار بصورت نیمه صلب ودر حالت نهایی انعطاف پذیر ودر حالت دوم در هنگام اعمال بار بصورت صلب ودر حالت نهایی نیمه صلب می شوند .

لذا عواملی را می بایست در استفاده از اتصالات نیمه صلب در مناطق زلزله خیز مورد قضاوت قرارداد :

  • استفاده از اتصالات نیمه صلب به جای صلب ساده تر واقتصادی تر است .
  • اتصالات شکل پذیر نیمه صلب به مقدار زیادی وجود دارد مثل اتصال تیر به ستون پیچ شده یا اتصال تیر به ستون جوشی وپیچی .
  • مناطق زیادی وجود دارند که دارای لرزه خیزی کمتری می باشند.
  • مناطق شکل پذیر ضعیف می توانند به عنوان مکمل برای محل های پخش کننده قوی قرارگیرند به عبارت دیگر یک مکانیزم رفتارممکن است به حد کافی پخش کننده برای یک زلزله در منطقه ای خاص باشد ولی برای منطقه ای دیگر به حد کافی پخش کننده نباشد .

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی رفتار لرزه ای اتصالات نیمه صلب تیر به ستون در سازه های فولادی

Author: 92