شناسایی رفتار لرزه ای اتصالات نیمه صلب تیر به ستون در سازه های فولادی:دانلود پایان نامه ارشد عمران

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسی رفتار لرزه ای اتصالات نیمه صلب تیر به ستون در سازه های فولادی

تکه هایی از متن :

2-2-6- 2  معیارهای وضوابط آیین نامه ای(طاحونی,1385):

الف)   طراحی جوش:

بطورکلی جهت اتصالات چهارنوع جوش وجود دارد1)جوش گوشه[1]  2)جوش شیاری[2]  3)جوش انگشتانه[3]   4 )جوش کام[4]

متداولترین جوش که بیشتر در ساختمانهای فولادی بویژه در اتصالات کاربرد دارد جوش گوشه می باشد لذادراینجا به بیان برخی ضوابط آیین نامه راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمانهای فولادی درباره جوش گوشه می پردازیم :

1)حداقل اندازه ساق جوش گوشه(Dmin)

طبق آیین نامه فولادحداقل اندازه جوش گوشه طبق جدول 2-3 بدست خواهد آمد:

جدول2-3- اندازه حداقل جوش گوشه برحسب ضخامت ورق ضخیم تر

ضخامت ورق ضخیم تر(میلی متر)t حداقل اندازه جوش (میلی متر)D

 

تا 6 و کوچکتر

بیش از 6 تا 12

بیش از 12 تا 20

بیش از 20

3

5

6

8

 

1-حداقل بدست آمده نباید از ضخامت ورق نازکتر بیشتر باشد.

2-ضخامت های نشان داده شده باید با یکبار عبور بدست آید.

3-در اتصال بال به جان تیرهای ورقی ، حداقل جوش گوشه را می توان به جوش هم مقاومت با جان محدود نمود.

 

2)حداقل طول موثر جوش گوشه(Le):

طبق آیین نامه فولاد حداقل طول موثر جوش گوشه که به منظور انتقال نیرو به کار می رود نباید کمتر از چهاربرابراندازه ساق جوش یا 40 میلیمتر باشد .      Le>4D>40mm

3)حداکثر اندازه ساق جوش گوشه(Dmax):

طبق آیین نامه فولاد در لبه مصالحی با ضخامت کمتر از 6 میلیمتر برابر با ضخامت ورق ودر لبه مصالحی با ضخامت بیش از 6 میلیمتر برابر با ضخامت ورق منهای 2میلیمتر می باشد .

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی رفتار لرزه ای اتصالات نیمه صلب تیر به ستون در سازه های فولادی

Author: 92