دانلود پایان نامه ارشد شناسائی نیاز عامل اصلی در طراحی و بکارگیری فناوری در شهرداری  -تاثیر فناوری اطلاعات بر ارائه …

اکتبر 9, 2018 Off By 92
پایان نامه  

تاثیر فناوری اطلاعات بر ارائه خدمات در شهرداری کاشان

دارای اهمیت است. در اینجا سوالی که به ذهن خطور میکند آن است که چگونه ساختار مدیریت شهری بطور کل و شهرداری بطور خاص را دراین مسیر، میتوان بطور صحیح منتقل و پس از انتقال، ساختار موجود را بر وضعیت مطلوب منطبق و پس از انطباق بطور کامل و با برنامه مشخص هدایت نمود.

اگر قراراست، شهروند یک نوع خدمت را تقاضا کند و مراکز خدمات شهری نیز فقط یک محصول را تولید کنند، آیا ایجاد یک فضای مجازی برای بهره مندی آسان و سریع برای شهروندان مقرون به صرفه میباشد!؟ (زیاری، 1393: 22)

گستردگی ریسک و افزایش جمعیت و نیازهای متفاوت ، تنوع خدمات را موجب میشود و زمینه را برای حضور و بروز فعالیت و تغییر روشها فراهم می آورد.

امروزه هرگاه بنگاه اقتصادی و یا در سطح بالاتر سازمان، نیازهای مشتری یا مشترکین خود را بداند،  انتظارات وی و نیازهای او را شناسائی کند و سطح رضایتمندی  را در نظر بگیرد در آنصورت توسط کارشناسان و خبرگان خود، میتواند اقدام به طراحی خدمت بنماید.

  در صورتی که به دنبال پایان نامه یا پورپوزال دانشجویی خاصی می گردید می توانید در باکس زیر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :

 

با توجه به وجود مطالعات صورت گرفته، لازم است که ویژگی کالا یا خدمت مورد نظر، متناسب با ابعاد مختلف نیاز و انتظارات شهروندان، تعریف و طراحی شود که از این نکته میتوان بعنوان پایه و اساس طراحی سیستمIT  در  هر سازمان بالاخص مدیریت شهری یاد نمود.

اگر در تعریف این ابزارهای خدماتی و راهبردهای اقتصادی، انطباق، بخوبی صورت نپذیرد، براحتی می توان نتیجه عمل که همان نارضایتی شهروندان، پس از دریافت و استفاده از کالا یا خدمت مورد نظر میباشد را پیش بینی نمود، شرایط رقابتی حاکم بر بازار و فضای اقتصادی حاکم، موجبات تزلزل و بی ثباتی را برای سازمان به ارمغان می آورد، چرا که الگوهای اجرائی از جایگاه مطل وبی برخوردار نبوده است، در این جاست که بدون در نظر گرفتن ابعاد گسترده و مطالعات بازار دقیق از نیارمندیها وانتظارات مشتریان ، مدیریت نمیتواند از جایگاه خوب و ایده ال برخوردار باشد. (سعیدی، 1382: 78)