شبیه سازی عددی رفتار خاک تحت تراکم دینامیکی:دانلود پایان نامه عمران

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 شبیه سازی عددی رفتار خاک تحت تراکم دینامیکی 

تکه هایی از متن :

3-8-2 مدلسازی برخورد وزنه با استفاده از فرمولاسیون تماس بین دو یا چند جسم

دقیق­ترین روش برای مدلسازی برخورد وزنه، استفاده از فرمولاسیون تماس بین دو یا چند جسم می­باشد. مسئله تماس یکی از مسائل خطی مشکل است. مسائل تماس از تماس بدون اصطکاک و تغییر شکل­های کوچک تا مسائل با اصطکاک و تغییر شکل­های بزرگ را شامل می­شود. با وجود یکسان بودن فرمولاسیون، حل مسئله در حالت تغییر شکل­های بزرگ بسیار مشکل­تر از حالت تغییر شکل­های کوچک است. با استفاده از این روش، غیر خطی بودن مسئله محدود به غیر خطی بودن مصالح و هندسه نمی­شود و غیر خطی بودن ناشی از شرایط تماس را نیز شامل می­گردد، که بر پیچیدگی مسئله می­افزاید.

3-8-3 مدلسازی برخورد با در نظر گرفتن شرایط سرعت اولیه

سرعت وزنه­ای که از ارتفاع H به صورت آزاد سقوط می­کند، در هنگام برخورد با سطح زمین برابر  است. سقوط وزنه در پروسه تراکم دینامیکی تقریباً به صورت آزاد است. بنابراین سرعت وزنه در هنگام برخورد به زمین از رابطه ذکر شده قابل محاسبه است. در برخی از پروژه های تراکم دینامیکی برای آفزایش راندمان عملیات تراکم، وزنه در حالتی که جرثقیل به آن متصل است رها می­شود. در این حالت سرعت برخورد وزنه اندکی از سرعتی که از رابطه فوق محاسبه می­شود، کمتر است.

برای مدلسازی پروسه تراکم دینامیکی می­توان المان­های وزنه را به صورت متصل با المان­های خاک در نظر گرفت. سپس در تمام المانهای وزنه، سرعت برخورد وزنه با سطح خاک به صورت شرایط اولیه به برنامه معرفی گردد و تحلیل مسئله آغاز شود. پن و سلبی برای مدلسازی برخورد وزنه با سطح خاک از روش مزبور استفاده کردند.

از مزایای این روش ساده بودن آن است، ولی سختی­­های متفاوت خاک و وزنه و همچنین تمرکز تنش در گوشه­های وزنه می­تواند باعث بروز مشکلات عددی شود. همچنین نقاط تماس وزنه با سطح خاک از لحظه برخورد تا لحظه توقف وزنه به صورت پیوسته در حال جابجایی است؛ حال آنکه در این روش وزنه به صورت متصل با خاک مدل می­شود که با واقعیت مطابقت ندارد.

 

 

3-9 ایجاد تغییرات در مدل

پس از هر ضربه، با توجه به ایجاد تغییر شکل­های بزرگ در محل برخورد کوبه، باید تغییراتی در مدل ایجاد کرد. این تغییرات شامل حذف یا اضافه کردن المانها، اصلاح مختصات گره­ها و غیره می­باشد. در نرم افزار FLAC امکان ذخیره سازی اطلاعات در هر مرحله و فراخوانی مجدد آن در مراحل بعدی وجود دارد.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :شبیه سازی عددی رفتار خاک تحت تراکم دینامیکی 

Author: 92