شبیه سازی عددی رفتار خاک تحت تراکم دینامیکی:پایان نامه عمران

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 شبیه سازی عددی رفتار خاک تحت تراکم دینامیکی 

تکه هایی از متن :

3-8 شبیه سازی اثر برخورد کوبه با سطح زمین

چگونگی مدلسازی تنش ایجاد شده در اثر برخورد کوبه با سطح زمین، یک مسئله اساسی در مدلسازی روند تراکم دینامیکی است. تحقیقات متعددی در زمینه درک بهتر مکانیزم برخورد کوبه با سطح خاک انجام شده است. روشهای استفاده شده برای مدلسازی اثرات برخورد کوبه و زمین را می­توان به سه دسته کلی تقسیم بندی کرد.

3-8-1 مدل سازی برخورد با استفاده از تنش

اندازه­گیری­های انجام شده در سایت و آزمایشگاه بیانگر آن است که تاریخچه زمانی شتاب یا تنش وارده به سطح خاک به صورت یک پالس تقریباً مثلثی است که متعاقب آن یک سری پالس­های دیگر با شدت کمتر نیز مشاهده می­شود [5].

نتایج این تحقیقات بیانگر آن است که شدت و مدت تنش سطحی وارده به عوامل متعددی نظیر جرم و شکل وزنه، ارتفاع سقوط، خصوصیات خاک، لایه بندی خاک و سطح آب زیر زمینی بستگی دارد.

مدل­های تحلیلی متعددی برای مدلسازی تنش در سطح خاک ناشی از برخورد کوبه پیشنهاد شده است. از جمله می­توان به اسکات و پیرس[1] (1975)[31] و ماین و جونز (1984)[5] اشاره کرد. در این تحقیقات سعی شده است تنش سطحی ناشی از ضربه در شرایط مختلف مانند خاک اشباع یا غیر اشباع، دانه­ای یا چسبنده، با استفاده از یک مدل تحلیلی مناسب پیش بینی گردد. نتایج به دست آمده با اندازه گیری­های انجام شده در سایت یا آزمایشگاه مقایسه شده است. با استفاده از یک مدل مناسب می­توان اثر برخورد وزنه با سطح خاک را با تاریخچه زمانی تنش سطحی ایجاد شده در زیر وزنه جایگزین کرد. سپس با انجام تحلیل مناسب می­توان اثرات تنش سطحی مزبور در توده خاک و تغییر مکان­های ایجاد شده را به دست آورد. از آنجا که تنش سطحی ایجاد شده در زیر وزنه به پارامترهای مختلفی بستگی دارد؛ شبیه سازی تنش سطحی ناشی از برخورد وزنه پیچیده است. برخی از محققین تلاش کردند تابعی استاندارد برای شکل منحنی نیرو زمان تعریف کنند. اسکات یک منحنی نیم سینوسی میرا را پیشنهاد کرده است.

لازم به ذکر است که با استفاده از این روش، مشکلات عددی ناشی از سختی­های متفاوت خاک و وزنه و تمرکز تنش در گوشه­های وزنه مرتفع خواهد شد.

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :شبیه سازی عددی رفتار خاک تحت تراکم دینامیکی 

Author: 92