شبیه سازی عددی رفتار خاک تحت تراکم دینامیکی:پایان نامه ارشد

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 شبیه سازی عددی رفتار خاک تحت تراکم دینامیکی 

تکه هایی از متن :

3-7 مروری بر مطالعات شبیه سازی شده عددی

3-7-1 پارن و رودریگز[1] (1992) [28]

این مطالعه در بر گیرنده مدلسازی عددی تغییر شکل­های بزرگ حاصل از برخورد جسم صلب به سطح نمونه است. دو برنامه اجزا محدود با تعدادی مدل رفتاری و الگوریتم محاسباتی به کار رفته است و ماسه به عنوان ماده­ای الاستو­پلاستیک مدل می­شود.

همانطور که توسط پارن و رودریگز گزارش شد، ضربات در تراکم دینامیکی به دو صورت می­تواند مدل شود:

  1. به وسیله اعمال داده­های شتاب ثبت شده از کارهای عملی به عنوان یک تاریخچه شتاب به محیط پیوسته شامل خاک و وزنه
  2. به وسیله فرمولاسیون عددی برای محاسبه اندر کنش وزنه و سطح ماسه با یک سرعت اولیه

هر دو روش نتایج رضایت بخشی می­دهد. با اعمال یک شتاب یا بار ثبت شده، از محاسبات زیاد اجتناب می­شود و مسئله ساده تر از آن خواهد شد که بخواهیم اندر کنش واقعی را محاسبه کنیم. از طرفی شتاب ثبت شده همواره در دسترس نیست و این محدودیت استفاده از تاریخچه شتاب است و آن را غیر کاربردی می­کند.

استفاده از روش اندر کنش نتایج ماکزیمم تنش­های بیشینه به دست آمده از آزمایشگاه را تولید میکند، ولی زمان تماس را نیز کوتاهتر از آنچه در واقعیت است نشان می­دهد که می­تواند به دلیل محدودیت مدل­های خاک و فرمولاسیون ریاضی اندر کنش باشد.

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :شبیه سازی عددی رفتار خاک تحت تراکم دینامیکی 

Author: 92