سير تکاملي مديريت دانش

پایان نامه  
فن آوري کامپيوتر باعث شده اطلاعات با سنگيني و فراواني آغاز به کار کند که اين امر تنوع قابل توجهي در محدوده کامپيوتر ايجاد نمود و بدين ترتيب اين فن آوري خود قسمتي از راه حل مورد نظر براي شکل گيري مديريت دانش گرديد.

در اواسط سال 1980، اهميت دانش به عنوان دارائي رقابتي در بين سازمانهاي داراي سيستم مديريت دانش به عنوان يک وسيله چند منظوره توسط راب اکسين و دان مک کراکن مطرح گرديد. نهايتاً مثال برجسته طراحي هاي وب  در طول يک دهه به مسير شکل گيري مديريت دانش کمک نمود. در سال 1980 توسعه سيستمهاي مديريت دانش بوجود آمدند که به استناد کارهاي انجام شده در زمينه هوش

مصنوعي و سيستم هاي هوشمند[5] باعث شدند تا مفاهيم تازه اي به عنوان دانش اکتسابي[6]، مهندسي دانش[7]، سيستمهاي بر پايه دانش[8] و هستي شناسي بر پايه کامپيوتر[9] به جهان عرضه شود. اخيراً واژه مديريت دانش در فرهنگ نامه لغات جاي گرفته است. در سال 1989 براي آماده سازي مديريت دانش بر پايه فن آوري کنسرسيومي از سازمانها در آمريکا کار خود را آغاز نمود تا پيشگامي خود را براي منظور نمودن مديريت دانش به عنوان سرمايه  در سازمانها اعلان نمايد.

مقالات و نوشتارهاي مرتبط با مديريت دانش ابتدا در نشرياتي همچون Organizatinal، Harvard Business، science  و ديگر نشريات معتبر جهاني به چاپ رسيدند. اولين کتاب ها درباره فراگيري سازماني[10] و مديريت دانش در سال 1990 منتشر شدند. به عنوان مثال مي توان از کتاب آقاي سنگه به نام پنج اصل و يا کتاب آقاي ساکايي تحت عنوان انقلاب ارزش دانش نام برد. طي همين سال تعدادي از شرکتهاي مشاوره اي در زمينه برنامه هاي مديريت دانش کار خود را آغاز نمودند و در همين رابطه تعدادي از شرکتهاي مشهور آمريکايي، اروپائي و ژاپني برنامه هاي مديريت دانش خود را نهادينه نمودند.

در سال 1991 و براي اولين بار مطالبي درباره مديريت دانش در مراکز انتشاراتي مشهور به چاپ رسيد و اين در حالي بود که کتابي تحت عنوان قدرت فکر نوشته آقاي تام استووارت[11] در مجله پرطرفدار فورليون[12] به چاپ رسيد. شايد بتوان گفت که وسيع ترين کار تحقيقاتي در زمينه مديريت دانش تا امروز در سال 1995 توسط آقايان اي کوجيرو نافوکو، هيروتاکاتاکي شي در سازمان خلق دانش به نام چگونه شرکتهاي ژاپني نو آوري و پويايي را به وجود مي آورند؟ صورت پذيرفته است و نهايت اينکه مديريت دانش آمده است تا جايگاه خود را با ارائه راه حلهاي متنوع و متفاوت در مقابل مفاهيم اوليه تي، کيو، ام[13] مهندسي مجدد، فرآيند کسب و کار باز نمايد، بطوريکه امروزه شرکت هاي مشاوره اي معتبر و بزرگي همچون ارنست، يانگ، آرتور آندرسون، بوزآلن و هاميلتون کسب و کار وسيعي را در اين زمينه به راه انداخته اند. علاوه بر اين نيز سازمانهاي بزرگ دنيا امروزه علاقمندند تا پيوندي را بين مديريت دانش با مديريت تغيير، مديريت ريسک، بررسي رقابتي و… در جهت کسب تجربه بيشتر به وجود آورند ( ياريگر روش، 1382).

[1] Harvard business review

[2] Leonard barton

[3] – Evert rogers

[4] – Doug engel bart

[5] Expert system

[6] – knowledge Acquisition

[7] Knowledge engineering

[8] Base systems Knowledge

[9] Computer Base Ontologies

[10] Organizational Learning

[11] Tom Stewart

[12] Forlun

[13]QUM

  در صورتی که به دنبال پایان نامه یا پورپوزال دانشجویی خاصی می گردید می توانید در باکس زیر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :

 

پایان نامه تاثیر پیاده سازی نظام چهار مرحله ای مدیریت دانش

متن کامل در سایت زیر

Author: 92