روش جلوگیری از آبدهی سد خاکی:دانلود پایان نامه ارشد

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسی روش حفاری وتزریق در کنترل نشت وجلوگیری از آبدهی وآببندنمودن پی سد خاکی

تکه هایی از متن :

– گسل‌ها

گسل‌ها محل جدا شدن لايه‌ها و جابه‌جايي آنها در امتداد يك سطح مي‌باشد. سنگها در مجاورت سطح گسل معمولاً خردشده و ضعيف مي‌باشند و بعضاً ممكن است محل جريان آب بوده و خرده سنگهاي اطراف را بتدريج وارد چاه نمايد كه در اينصورت بايد مراقب ريزش و گيرافتادن لوازم بود.گاهي ممكن است در اثر گسل و جابجائي، دو لايه با جنس و سختي متفاوت روي هم قرار گرفته باشند. بطور كلي براي حفاري در سازندهاي گسله و يا داراي درز و شكاف، روش حفاري دوراني با استفاده از گل بنتونيت براي جلوگيري از ريزش سنگها و فرار گل اولويت دارد. حفاري با سيستم ضربه‌اي – دوراني در اين قبيل مناطق خطر گيرافتادن چكش و مته مربوطه را به دنبال خواهد داشت(9).

– هوازدگي و فرسايش

تغييرات درجه حرارت و ميزان رطوبت و بطور كلي عوامل جوي باعث فرسايش سنگها و كاهش مقاومت فشاري و سختي آنها مي‌گردد. البته عمق نفوذي اين پديده چندان زياد نمي‌تواند باشد. در زمان تصميم گيري براي عقد قرارداد در مناطق كوهستاني و ناهموار، مطالعه وضعيت سلامت سنگها و تشخيص تاثيرات تكتونيكي بر آنها براي ارائه پيشنهاد قيمت بسيار مهم است. گاه ممكن است سنگهاي بظاهر خرد شده و فرسايش يافته سطحي در عمق به سنگهاي سالم و سخت با حفاري مشكل تبديل شوند. اين مسئله در مورد سنگهاي آذرين بشدت صدق مي‌كند.بطور كلي در انتخاب سيستم حفاري عوامل ذيل را بايد در نظر گرفت:

نوع و جنس زمين، قطر و عمق چاه، برآورد اقتصادي، نوع و مدت زمان اجرا پروژه(9).

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی روش حفاری وتزریق در کنترل نشت وجلوگیری از آبدهی وآببندنمودن پی سد خاکی

Author: 92