رابطه ی بین کنترل فردی و سلامت

آگوست 17, 2018 Off By 92
پایان نامه  

1– کنترل سلامت توسط فرد [1]: این مقیاس میزان کنترل درونی فرد را بر سلامتی اش اندازه گیری می کند.

2 – کنترل سلامت توسط دیگر افراد قدرتمند[2] : این مقیاس باور افراد را در مورد اینکه سلامت به وسیله افرادی مانند پزشکان کنترل می شود را اندازه گیری می کند.

3 – کنترل سلامت به وسیله شانس[3] : این مقیاس این باور را اندازه گیری می کند که سلاکت به وسیله بخت یا تقدیر کنترل می شود. مقیاس های شانس و افراد قدرتمند، میزان اعتقاد افراد به تأثیر منابع بیرونی بر سلامت ارزیابی می کند (مشکی، 1389).

  در صورتی که به دنبال پایان نامه یا پورپوزال دانشجویی خاصی می گردید می توانید در باکس زیر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :

 

  1. 2. internal health locus of control
  2. 3. powerfull other health locus of control
  3. 1. chang other health locus of control