دوام تيرهاي بتن مسلح تقويت شده با GFRP تحت واکنش قليايي سنگدانه ها:پایان نامه رشته عمران

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

  بررسي دوام تيرهاي بتن مسلح تقويت شده با GFRP تحت واکنش قليايي سنگدانه ها 

تکه هایی از متن :

  • نتیجه­ گیری

 

  • مقاومت خمشي قابل ملاحظه­اي با چسباندن صفحه­ي GFRP به سطح کششي تيرهاي بتن مسلح بدست مي­آيد.
  • واکنش قلیایی سنگدانه­ها باعث کاهش ظرفیت خمشی تیرها حداکثر به میزان 4/21 درصد می­گردد.
  • واکنش قليايي سنگدانه­ها در شرايط محيطي، با دماي 2±23 درجه­ي سانتي­گراد و رطوبت 65 درصد بعد از مدت هشت ماه در مرحله­ی نهان بوده و هیچ گونه انبساطی در این تيرها ملاحظه نشد، اين امر نشان دهنده­ي آن است که جهت انجام اين واکنش در شرايط محيطي ذکر شده به زمان بیشتری نیاز است. از سوی دیگر در تیرهای قرار گرفته در محلول قلیا، واکنش قلیایی سنگدانه­ها با انبساط دروني و ايجاد ترک­هاي نقشه­اي در سطح تيرها به روشني آشکار گرديد.
  • واکنش قليايي در تیرها باعث کاهش ظرفیت خمشی تیرها می­گردد که این امر نشان دهنده­ي اثر مخرب انجام واکنش قليايي سنگدانه­ها بر مقاومت و دوام تيرها مي­باشد. میزان کاهش مقاومت خمشی پس از 8 ماه قرار گیری در محلول قلیا برای تیرهای تقویت نشده برابر 4/21 درصد و برای تیرهای تقویت شده با GFRP، 26/11 درصد ثبت گردید.
  • در صورت تقویت تیرها پس از وقوع ترک­های نقشه­ای ناشی از واکنش قلیایی سنگدانه­ها مقاومت خمشی آن­ها به میزان 7/27 درصد نسبت به تقویت قبل از وقوع ترک­های نقشه­ای افزایش می­یابد. این امر به دلیل پر شدن ترک­ها با رزین و ایجاد اضافه مقاومت اتفاق می­افتد.
  • دورپیچ نمودن تیرها در انتهای ورق FRP و نزدیک تکیه­گاه­ها باعث افزایش ظرفیت خمشی تیرها می­شود.
  • مقاومت صفحات GFRP در محلول قليا کاهش می­یابد.
  • با توجه به نتایج حاصله در صورت وجود واکنش قلیایی سنگدانه­ها با مطالعات لازم و کافی از صفحات GFRP جهت تقویت اعضای سازه­ای استفاده گردد.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد : بررسي دوام تيرهاي بتن مسلح تقويت شده با GFRP تحت واکنش قليايي سنگدانه ها 

Author: 92