دانلود پایان نامه میزان تنش‌ها و جابه‌جایی‌ها در بدنه سد با اعمال فرض غیریکنواخت بودن فونداسیون در شرایط مختلف

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 تاثیر غیر یکنواخت بودن فونداسیون در پاسخ دینامیکی سدهای بتنی وزنی

تکه هایی از متن :

1-6-فرضیه ها

1- رفتار خطی مصالح سد

2- رفتار خطی مصالح فونداسیون

3- در نظر گرفتن اندرکنش سد و دریاچه

4- تراکم‌پذیر بودن آب دریاچه

5- بدون جرم بودن مصالح فونداسیون

6- غیریکنواخت بودن فونداسیون

 

7-1-کاربرد تحقیق

الف) ارزیابی دقیق‌تر رفتار سدهای بتنی وزنی

ب) بالابردن میزان امنیت سدهای بتنی وزنی در طراحی

پ) تاثیر مثبت در اقتصاد طرح سدهای بتنی وزنی که فونداسیون آنها به وضوح غیریکنواخت ارزیابی شده است.

 

1-8- نوآوری طرح:

به طور معمول تحلیل سدهای بتنی وزنی با فرض یکنواختی فونداسیون انجام می‌شود. این در حالی است که در ساختگاه بسیاری از سدها، تفاوت چشمگیر پارامترهای فونداسیون در قسمت‌های مختلف، نشانگر طبیعت غیریکنواخت آن است. این مسئله ایجاب می‌نماید تاثیر فرض غیریکنواخت بودن فونداسیون در آنالیز سدهای بتنی وزنی مورد بررسی قرار گیرد.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :تاثیر غیر یکنواخت بودن فونداسیون در پاسخ دینامیکی سدهای بتنی وزنی

Author: 92