دانلود پایان نامه : مقايسه نشست ميكروپايل ها به روش هاي عددي،تئوري وآزمايش هاي ميداني در خاكهاي ماسه اي

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

مقايسه نشست ميكروپايل ها به روش هاي عددي،تئوري وآزمايش هاي ميداني در خاكهاي ماسه اي

تکه هایی از متن :

3-1-1 معرفی نرم افزار

نرم افزار پلکسیس برنامه ای در محیط دو بعدی جهت مدلسازی سازه های ژئوتکنیکی و تحلیل پایداری و تغییر شکل آنها به روش اجزاء محدود می باشد. در حال حاضر برنامه های متعددی که بر پایه روش اجزاء محدود قادر به تحلیل مسئله می باشند وجود دارند اما دلیل استفاده از برنامه پلکسیس در مطالعات ژئوتکنیکی، قابلیت های ویژه این برنامه به لحاظ در نظر گرفتن شرایط خاص مربوط به مسائل ژئوتکنیکی از قبیل مسلح کننده، مهار، سپر، زهکش، اندر کنش اجزاء سازه ای و خاک می باشد. محیط گرافیکی ساده و در دسترس موجب سهولت در استفاده از این برنامه برای مدل سازی سازه های پیچیده می باشد. این برنامه قابلیت در نظر گرفتن شرایط بارگذاری متفاوت، شرایط مرزی جریان متفاوت و مدل های رفتاری مختلف برای مصالح ژئوتکنیکی و در نظر گرفتن عناصر سازه ای در ترکیب با خاک و اندر کنش بین آنها همچنین انواع متفاوتی از روش های تحلیل را شامل می شود که هر یک از آنها برای مسئله ای خاص کاربرد دارد. پلکسیس قابلیت تحلیل دو بعدی تنش- کرنش و پایداری سازه های ژئوتکنیکی در شرایط مختلف را شامل می شود. برنامه مورد استفاده در این تحقیق نسخه 2/8 این نرم افزار می باشد که نسبت به نسخ قبلی تفاوت هایی را شامل می شود که عبارتند از گزینه های جدید برای مدل سازی، روند محاسبات آسانتر و خروجی های متنوع برای انواع پارامترهای مختلف. این برنامه شامل زیر مجموعه ای از برنامه های فرعی می باشد که در ذیل به آنها اشاره شده است.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :مقايسه نشست ميكروپايل ها به روش هاي عددي،تئوري وآزمايش هاي ميداني در خاكهاي ماسه اي

Author: 92