دانلود پایان نامه عمران مقاوم‌سازی برشی تیرهای بتن مسلح با روش تعبیه در نزدیک سطح

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

آرایش بهینه‌ی نصب مصالح FRP در مقاوم‌سازی برشی تیرهای بتن مسلح با روش تعبیه در نزدیک سطح

تکه هایی از متن :

2-7 روشهای نصب مصالح FRP درسازه‌های بتنی

نصب مصالح در سازه‌های بتنی به دو روش [1]EBR و NSM انجام می‌گیرد که در ادامه توضیح داده خواهند شد.

2-7-1 روش اتصال خارجي (EBR)

روش EBR در دال، ستون، دیواربرشی، اتصالات و تیر بتن مسلح برای افزایش مقاومت برشی و خمشی کاربرد دارد. در این روش مصالح بر روی سطح خارجی بتن چسبانده می‌شوند.

مراحل گام به گام اجرای ورقه‌ی FRP برای تقویت و مقاوم‌سازی به شرح زیر است:

1- آماده‌سازی سازه: قبل از انجام هرگونه تقویت با ورقه‌های FRP بایستی درصورت نیاز بتن تخریب شده را جدا کرده و در صورت رسیدن به میلگرد خورده شده اقدامات مربوط به ترمیم آنها یا تعویض آنها را انجام دهیم و سپس با مصالح یکنواخت سطح آنها را بپوشانیم.

2- آماده‌سازی سطح: پس از تعمیر سازه‌ی آسیب دیده، سطح آن کاملا صاف شده و نامنظمی‌ها و زوایای تند و تیز گوشه‌ها به وسیله ماسه پاشی[2]، ماله، فشار آب[3] یا ساب زدن کاملا گرد می‌شود.

3- به‌کار بردن آستری یا پرایمر: برای افزایش چسبندگی و جلوگیری از جدایش ورقه FRP از لایه‌ی چسب بین بتن و ورقه، با غلتک یک لایه اپوکسی با لزجت کم به طور موضعی روی سطح موردنظر به عنوان پرایمر می‌مالند.

4- بتونه‌کردن سطح: یک لایه چسب با ویسکوزیته‌ی بالا برای پرکردن خلل و فرج و فرورفتگی‌ها در محلهای مورد نیاز به‌کار برده می‌شود.

5- بریدن ورقه: بر روی یک سطح تمیز و آماده که عاری از هر گونه آلودگی، چسب و ناصافی است ورقه‌ی FRP مطابق مشخصات و جزئیات موردنظر، بریده می‌شود.

6- اشباع کردن ورقه: در پروژه‌های بزرگ مقاوم‌سازی ورقه‌ها با دستگاههای گرداننده خاص در کارخانه اشباع می‌شوند و لایه‌ی اپوکسی یا ماتریس رزین به آن اضافه می‌شود و فقط کافی است در محل موردنظر چسبانده شود ولی در کارهای کوچکتر در محل کارگاه رزین روی سطح موردنظر مالیده شده سپس ورقه‌ی FRP خشک و بدون چسب بر روی سطح بتن چسبانده می‌شود.

7- کاربرد مصالح: الیاف را با دقت روی سطح هموار و بدون هیچ گونه آلودگی و حباب هوای محبوس، به صورت کاملا صاف و مستقیم و دقیق می‌چسبانند.

8- نظارت بر کنترل کیفیت: در زمان عمل‌آوری 2 تا 6 ساعت بسته به شرایط حاکم، سطح مقاوم سازی شده با FRP چک و کنترل می شوند تا هیچ گونه حباب هوا بین لایه FRPو بتن حبس نشده باشد و خم‌شدگی یا بیرون‌زدگی وجود نداشته باشد. ناظرهای تربیت شده‌ای برای کنترل کیفیت‌FRP استفاده می‌شود.

9- اطمینان از کیفیت اجرا: گزارش‌های کنترل کیفیت تهیه شده و به خوبی نگهداری می‌شوند تا اطمینان ازاجرای موفقیت آمیز ترمیم، تقویت و تعمیر با FRP حاصل شود.

10- لایه‌ی رویه: پس از عمل‌آوری و نظارت بر کیفیت اجرای مقاوم‌سازی، ورقه‌های FRP به منظور حفاظت، نگهداری و حفظ زیبایی و معماری با یک لایه بتن یا ماده‌ای دیگر پوشانده می‌شوند.

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :آرایش بهینه‌ی نصب مصالح FRP در مقاوم‌سازی برشی تیرهای بتن مسلح با روش تعبیه در نزدیک سطح

Author: 92