دانلود پایان نامه عمران شبیه سازی عددی رفتار خاک تحت تراکم دینامیکی

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 شبیه سازی عددی رفتار خاک تحت تراکم دینامیکی 

تکه هایی از متن :

3-2 روش تفاضل محدود

این روش از قدیمی­ترین روش­های عددی است که از روش­های میدانی یا دیفرانسیلی برای حل یکسری معادلات دیفرانسیل که مقادیر اولیه و شرایط مرزی آنها مشخص شده باشد، استفاده می­شود. در این روش به راحتی می­توان وضعیت تنش­ها و تغییر مکان­ها را بررسی نمود که این برای درک چگونگی آغاز و گسترش گسیختگی مفید می­باشد [3].

      امروزه این روش در مسائل مختلف مهندسی کابرد زیادی یافته و از آنجا که با این روش می­توان تغییر مکانها و کرنش­های بزرگ توده سنگ و خاک را مدلسازی کرد، لذا کاربرد آن در مهندسی ژئوتکنیک، مکانیک سنگ و تونل سازی عمومیت دارد.

مبانی دو روش تفاضل محدود و عناصر مجزا شبیه به هم است ولی در این روش می­توان خصوصیات ناهمگنی توده خاک را بهتر مدل کرد. در این روش محیط را اصولاً پیوسته در نظر می­گیرند، در صورتیکه حتی می­توان وجود چند سطح ناپیوستگی (خطوط لغزش) را نیز مدلسازی کرد.

در روش تفاضل محدود، توده مورد مطالعه به تعدادی منطقه چهارگوش تقسیم می­شود. تعداد و شکل این مناطق دلخواه است. با توجه به معادلات حرکت و اساسی در مورد هر قلمرو معین، معادلات تفاضل نوشته می­شود. در مرحله بعد بخشی از توده خاک در نقاط مرسوم به گره از سایر مناطق مجزا می­شود. سپس معادلات حرکت گره­ها برای تمام مناطق نوشته می­شود و مسئله با زمان تکامل یافته و حل می­شود.

از مزایای عمده این روش نسبت به روش­های دیگر می­توان به موارد زیر اشاره نمود [3]:

  • نظر به اینکه تحلیل رفتاری در دامنه مسئله با زمان تکامل می­یابد، امکان کنترل مراحل حل مسئله وجود دارد.
  • در این روش با تحلیل مرحله به مرحله، اجازه رفع نواقص و اشکلات را ممکن می­سازد و نتایج دقیق تری را ارائه می­دهد.
  • به دلیل حل غیر ماتریسی این روش، امکان تحلیل تغییر مکان­های بزرگ بدون تلاش کامپیوتری زیادی را فراهم می­آورد.
  • در این روش به دلیل تشکیل ندادن ماتریس سختی، ظرفیت ذخیره سازی و داده پردازی مورد نیاز کوچک می­باشد.
  • این روش بیشترین راندمان را برای مسائل و محاسبات دینامیکی دارد.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :شبیه سازی عددی رفتار خاک تحت تراکم دینامیکی 

Author: 92