دانلود پایان نامه عمران درباره :رفتار تراکم‌پذیری خاک‌ها

آگوست 22, 2016 Off By 92
پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسی رفتار خزشی خاک ماسهای مسلح شده با الیاف ژئوسنتتیک در شرایط آزمایشگاهی

تکه هایی از متن :

 

2-4- هدف از بررسی تغییرشکل های خزشی

رفتار خزشی خاک، منعکس‌کننده تغییرشکل‌هایی است که با گذشت زمان تحت یک تنش ثابت اتفاق می‌افتد، بنابراین مطالعه و بررسی تغییرشکل‌های دراز مدت ازجمله نشست زمین و حرکات شیب‌ها لازم می‌باشد. زمانی که خاک اشباع تحت تنش قرار می‌گیرد با استهلاک فشار آب منفذی، تحکیم اولیه رخ می‌دهد. مقدار قابل توجهی از نشست‌ها طی تحکیم اولیه اتفاق می‌افتد. پس از استهلاک کامل فشار آب منفذی (در طول فرایند بارگذاری)، تغییرشکل‌هایی با گذشت زمان اتفاق می‌افتد که با عنوان مرحله تحکیم ثانویه یا خزش شناخته می‌شود. نشست‌های دراز مدت خاک‌ها را می‌توان ناشی از رفتار خزشی خاک دانست. بنابراین پیش بینی رفتار خزشی خاک‌ها اهمیت دارد.

ترکیبات معدنی (مواد معدنی موجود در خاک)، سطوح تنش، تاریخچه تنش، مایع منفذی، شرایط زهکشی و ساختار خاک به عنوان پارامترهای مهم تأثیرگذار بر رفتار خزشی می‌باشند اگرچه تأثیر این پارامترها بطور کامل مشخص نشده است، بنابراین در این مطالعه با استفاده از نتایج آزمایشگاهی تأثیر مسلح شدن خاک بر تغییرشکل‌های خزشی، تاثیر سطوح تنش، تاریخچه تنش، آب حفره‌ای مورد مطالعه قرار گرفته و مکانیسم خزشی با در نظر گرفتن لغزش‌، برخورد و تغییرشکل ذرات، شرح داده شده است.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد : بررسی رفتار خزشی خاک ماسهای مسلح شده با الیاف ژئوسنتتیک در شرایط آزمایشگاهی