دانلود پایان نامه عمران درباره جداگر لاستیکی سربی

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

تحلیل وارزیابی قابهای مهاربندی همگرا با جداساز لرزه ای و بدون جداساز لرزه ای

تکه هایی از متن :

2-4- زلزله ها بر پايه ژرفا به انواع زير تقسيم مى شوند

  1. زلزله هاى کم ژرفا: با عمق کمتر از 70 کيلومتر
  2. زلزله هاى با ژرفا متوسط: عمق 300-100 کيلومتر
  3. زلزله هاى باژرفاى بيشتر از 300 کيلومتر

زلزله يک لرزش واحد نيست بلکه به صورت دسته اى از لرزشها ست.اگر نمودار گروه زلزله را در طول زمان رسم وجود دارد که بزرگترين لرزش است .زمين لرزه هايى قبل از لرزش اصلى Main shock کنيم يک لرزه شاخص يا را پيش لرزه و لرزه بعد از زلزله اصلى را پس لرزه گويند.معمولا پس لرزه ها فراوان ترند.

2-5- عوامل موثر در ايجاد زلزله

الف) زلزله هاى مصنوعى

به طور خلاصه عوامل زير باعث ايجاد اين زلزله ها مى شوند:

  1. پر و خالى کردن مخازن و درياچه هاى سدهاى بزرگ با طول تاج بيشتر 100 m
  2. ايجاد چاههاى بهره بردارى و تزريق آب
  3. انفجارات هسته اى
  4. انفجارات معادن و باربردارى از آنها به صورت برداشتن حجم زيادى از سنگها

ب ) زلزله هاى طبيعى

  1. فورانهاى آتشفشانى
  2. فروريختن غارهاى زيرزمينى
  3. زمين لرزه هاى تکتونيکى : که 90% زلزله ها از اين نوعند.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :تحلیل وارزیابی قابهای مهاربندی همگرا با جداساز لرزه ای و بدون جداساز لرزه ای

Author: 92