دانلود پایان نامه عمران درباره تحلیل دو بعدی تنش – کرنش

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

  تحلیل دو بعدی تنش-کرنش در محیط های سنگی اطراف تونل با رفتار الاستو- پلاستیک غیر خطی تحت بارهای برشی با روش اجزای محدود 

تکه هایی از متن :

1-4-2-1-روش­های مش­بندی:

در این قسمت لازم است برای درک بهتر روش اجزای محدود، توضیحاتی در مورد مش­بندی یک حوضه داده شود. روش اجزای محدود یکسری نواقص مخصوصاًدر بحث اثر قفل شدگی[1] و بحث­های مرتبط با نحوه­ی مش­بندی نیز دارد.

دو نوع اثر قفل شدگی درروش اجزای محدودداریم:قفل شدگی عددی و قفل شدگی عضو.قفل شدگی عددی پدیده­ای است که در آن تقریب عددی در حدود بعضی از مشخصات ماده یا در هندسه خاص با مشکل مواجه می­شود. مثال­های معمول آن ضریب پواسون برای مسائل الاستیک، زمانی که این ضریب برابر 0.5 شود و همچنین قفل شدگی برشی برای پوسته­ها و صفحات، زمانی که ضخامت آنها بسیار کم شود، می­باشد.

قفل شدگی المانی یک ناپایداری عددی به خاطر اعوجاج در مش می­باشد،مانند هنگامی که المانهایی با نسبت ابعاد زیاد تحت تاثیر بارهای متمرکز دینامیکی قرار گیرند.مش­بندی یک خواسته مهم در روش اجزای محدود برای مسائل اجرایی در سازه­های پیچیده و شرایط مرزی پیچیده­تر می­باشد.مش­بندی باید به اندازه کافی ریز باشد تا تمام سطح شکل را بتواند به خوبی بپوشاند و از طرفی نتایجی با دقت بالا و همگرایی خوب و از همه مهمتر در یک زمان مناسب و اقتصادی ارائه دهد.مسئله هنگامی که با هندسه 3 بعدی روبرو می­شویم، پیچیده­تر می­شود.همانطور که گفتیم این روش پرطرفدارترین روش و رو به گسترش­ترین روش برای آینده می­باشد.انعطاف­پذیری در برخورد با مواد ناهمگن و غیر خطی وهم چنین اقتصادی بودن در پروژه­های بزرگ و کوچک،از مهم­ترین برتری­های این روش می­باشد.گرچه یکی از برتری­های روش اجزای محدود یعنی قدرت مدل کردن سنگ های درزه­ دار در روش اجزای مرزی به نحوی بهتر قابل مدل کردن می­باشد، اما در کل این روش بسیار پرطرفدارتر می­باشد]11[ و ]24[.

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد : تحلیل دو بعدی تنش-کرنش در محیط های سنگی اطراف تونل با رفتار الاستو- پلاستیک غیر خطی تحت بارهای برشی با روش اجزای محدود 

Author: 92