دانلود پایان نامه عمران درباره آببندنمودن پی سد خاکی

آگوست 23, 2016 Off By 92
پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسی روش حفاری وتزریق در کنترل نشت وجلوگیری از آبدهی وآببندنمودن پی سد خاکی

تکه هایی از متن :

  • مقدمه

تراوش[1] غیر مجاز می­تواند برای سد و مناطق مسکونی پایین دست ایجاد خطر کند. در صورت آبگذری زیاد از پی و تکیه گاه­های سد، ممکن است توجیهات اقتصادی ساخت سد زیر سوال رود. یکی از مهم ترین مسائل در سدهای خاکی مسئله تراوش آب در بدنه سد، شالوده و تکیه گاه­های آن است. بطور کلی همه خاک­ها کم و بیش آب را از خود عبور می­دهند و نفوذپذیرند و لذا جریان آب به داخل سدهای خاکی، پی و تکیه گاه­های آن­ها اجتناب ناپذیر است. بنابراین همواره تراوش در سد به عنوان مشکل تلقی نمی­شود، بلکه مشکل تراوش بیش از حد و اثرات سوء ناشی از تراوش غیرمجاز می­باشد.برای جلوگیری از عبور و نشت آب از پی و جناحین سدها روش­های مختلفی وجود دارد که از جمله آن­ها می­توان به ایجاد پوشش آببند[2]، ایجاد پرده های آببند[3] و دیوارهای آببند ریخته شده درجا[4] اشاره نمود. روش های فوق در طی سال های اخیر بطور گسترده­ای معمول و تدریجاً تکامل یافته است. لذا در صورت استفاده از هر کدام از روش­های فوق باید میزان کارائی آن سنجیده شود.امروزه روشهای مختلفی جهت کاهش وکنترل نشت آب از بدنه وپی سد خاکی شامل اجرای هسته با نفوذ پزيری کم دربدنه سد،رویه آب بند در سطح بالادست سد،ترانشه و پرده آب بند در پي سد، پرده تزريق در پی سد و رويه با نفوذ پذيری کم در کف مخزن از ديوارهای آب بند نازک (ديافراگم) فلزی،بتنی و غيره استفاده می­شود.در اين تحقيق به بررسی روشهای پيش بينی شده کاهش وکنترل نشت آب از بدنه وپی سد خاکی حوضيان اليگودرز شامل هسته نا تراوا،ديوارآب بند،پرده آب بند،حفاری وتزریق بتن و کوبش ديناميکی پرداخته می­شود.همچنين به بررسی وتجزيه وتحليل دلايل  انتخاب و رد روش کوبش ديناميکی جهت اصلاح پی روانگراوروش حفاری وتزریق در پی سنگی پرداخته می­شود.همچنين تشريع مزايا ومعايب هسته­ها با شكل وموقعيت مختلف،نفوذپذيري نسبي هسته،كاربرد مصالح غير خاكي براي هسته، روشهاي مختلف آزمايش،روشهاي كنترل وجمع آوري آّب نشتي،كنترل آب نشتي با استفاده از زهكش­ها، زهكش توسط پوسته پايين دست؛ چاه­هاي زهكش يا فشار شكن وتخليه پوسته بالادست مورد بررسي وتجزيه وتحليل قرار گرفته است. در نهایت تمامی روشهای آببندی پی سد مورد بررسی قرار گرفته و کاربرد هرکدام بیان می­شود و در نهایت روش حفاری وتزریق در سد حوضیان الیگودرز مورد تحلیل وبررسی قرار می­گیرد.در سدهای خاکی بعد از آبگیری و در طول بهره­برداری سد، مسیرهای جریان حالت پایدار[5] در بدنه سد ایجاد می­گردد و تا وقتی که سطح مخزن در یک تراز ثابت بماند، مسیرهای جریان نیز ثابت خواهند ماند. در صورتیکه تراز آب در مخزن سد به حداکثر مقدار خود برسد بیشترین دبی خروجی از بدنه سد، تکیه گاه ها و پی آن اتفاق خواهد افتاد.

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی روش حفاری وتزریق در کنترل نشت وجلوگیری از آبدهی وآببندنمودن پی سد خاکی