دانلود پایان نامه عمران تفاوت نشست ميكروپايل ها به روش هاي عددي،تئوري وآزمايش هاي ميداني در خاكهاي ماسه اي

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

مقايسه نشست ميكروپايل ها به روش هاي عددي،تئوري وآزمايش هاي ميداني در خاكهاي ماسه اي

تکه هایی از متن :

4 – 5 -1 نحوة بار گذاری ریز شمع :

مقادیر بارگذاری در حالات مختلف بر اساس استاندارد ASTM ، FHWA متفاوت است بطوری که در روش ASTM آزمایش تخریبی تا حداکثر باری معادل 200% بار طراحی و آزمایش غیر تخریبی تا حداکثر باری معادل 150% بار طراحی انجام میشود. ولی در روش FHWA آزمایش تخریبی تا حداکثر باری معادل 250% بار طراحی و آزمایش غیر تخریبی تا حداکثر باری معادل 167%  بار طراحی، بارگذاری میشود.

4 – 5 -2 روش انجام آزمایش :

بر مبنای دستورالعمل FHWA – SA -97 – 070 روش انجام آزمایش برای آزمایش های تخریبی (Verification Load Test ) و غیر تخریبی (Proof Load Test ) به شرح زیر میباشد.

4 – 5 – 2 -1 آزمایشهای تخریبی :

در آزمایش تخریبی بارگذاری به صورت سیکل های بارگذاری باربرداری تا حداکثر نیروی برابر DL  5/2 انجام میشود. در سیکل اول بارگذاری – باربری، اعمال بار از AL= 0.05 DL شروع شده و تا 0.5 DL ادامه می یابد. در سیکل دوم اعمال بار تا DL 75/0 ، درسیکل سوم تا  DL 0/1 و نهایتاً  در سیکل چهارم تا DL 5/2 بارگذاری اعمال میشود. در هر سیکل باربرداری تا بار اولیه  AL= 0.05 DL انجام میشود. مدت زمان نگهداری بار در DL 33/1 ، تا زمانیکه تغییر شکل های تحت بار ثابت به حالتی پایدار برسد، ادامه می یابد. قرائت تغییر مکان در زمان های 1،2،3،5،6،10،30،60،120 دقیقه بر حسب مورد انجام میشود.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :مقايسه نشست ميكروپايل ها به روش هاي عددي،تئوري وآزمايش هاي ميداني در خاكهاي ماسه اي

Author: 92