دانلود پایان نامه عمران: تعیین شرابط آبشستگی موضعی اطراف سری آبشکن های L شکل

آگوست 22, 2016 Off By 92
پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 تعیین شرابط آبشستگی موضعی اطراف سری آبشکن های L شکل

تکه هایی از متن :

1-2-3) علل فرسایش دیواره ها

اگر جنس مصالح دیواره ها ریزدانه رسی و یا چسبنده باشد، به علت نفوذپذیری کم، در زمان فروکش سیلاب، سطح آب سریع پایین آمده، امکان زهکش سریع موجود نبوده و کاهش نیروی برشی بین ذرات سبب فرو ریختن دیواره ها خواهد شد. اگر جنس مصالح دیواره ها ریزدانه غیرچسبنده باشد، در اثر برخورد امواج با دیواره ها فرسایش سطحی به وقوع می پیوندد. در حالتی که مصالح دیواره ها انواعی از مصالح فوق باشند، بالا آمدن سطح آب زیرزمینی و زهکشی آب از دیواره ها به سمت رودخانه، ذرات ریز را شسته، باعث ریزش ذرات درشت بالایی می شود.

 

1-2-4) انواع فرسایش دیواره ها

  • فرسایش پنجه: بخش زیرین دیواره ها در اثر برخورد با امواج، فرسایش پیدا کرده و بالای دیواره ها فرو می ریزند.
  • لغزش کناره: اگر مصالح دیواره ها از جنس ریزدانه بوده و قدرت زهکشی را بعد از فروکشی سیلاب نداشته باشد، با لغزش کناره و ریزش این قسمت مواجه خواهیم بود.
  • لغزش سیالی: زمانی که خاک کناره ها از سیلت یا ماسه بوده و تراکم بالایی نداشته باشد، در اثر اشباع شدن ریزش می کند.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد : تعیین شرابط آبشستگی موضعی اطراف سری آبشکن های L شکل