دانلود پایان نامه عمران تعیین رفتار مهاربندهای کمانش تاب ضربدري شكل

آگوست 28, 2016 Off By 92
پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسی رفتار مهاربندهای کمانش تاب ضربدري شكل

تکه هایی از متن :

  نتيجه‌گيري و پیشنهادها

1  مهاربند تک قطری کمانش‌ناپذیر به دلیل کمانش در فشار تحت بارگذاری چرخه‌ای حتما می‌بایست به صورت شورون یا ضربدری به کار برده شود. بعضی مواقع به دلیل محدودیت فضا و مسائل معماری نمی‌توان آن را به صورت شورون در دو دهانه استفاده کرد، بنابراین بهترین راه حل استفاده از مهاربند کمانش‌ناپذیر به صورت ضربدری شکل در یک دهانه می‌باشد.

2  برای مدل‌سازی مهاربند کمانش‌ناپذیر ضربدری شکل، ایده قراردادن یک صفحه کاملا صلب در مرکز(محل تقاطع اجزا) مهاربند به شکل چند ضلعی- برای آن‌که شکل کمانش کلی مدل ضربدری شکل، که غلاف از آن جلوگیری می‌کند به صورت دو منحنی باشد- مطرح شده. این صفحه صلب انتقال دهنده نیرو،  بین اجزای مهاربند می‌باشد، و هیچ نقشی در تحمل نیرو وارد بر مهاربند ندارد.

3  برای اتصال هسته مهاربند کمانش‌ناپذیر و صفحه مرکزی با توجه به طرز قرار گیری هسته با سطح مقطع Hشکل، ایجاد یک شکاف با عرض مساوی با ضخامت صفحه مرکزی و به طول 15سانتیمتر در جان هسته راه‌حل مناسبی می‌باشد.

4  طراحی مهاربند بر این اساس است که غلاف به اندازه کافی محکم باشد، تا از کمانش کلی داخل صفحه چه به صورت یک منحنی در تک قطری، یا دو منحنی در ضربدری شکل جلوگیری کند. در مدل ضربدری شکل طبق نتایج به دست‌آمده با نصف شدن طول غلاف و ثابت ماندن نیروی وارده به هسته، ابعاد غلاف نسبت به حالت تک قطری کاهش یافته، بنابراین از لحاظ اقتصادی مرقون به صرفه می‌باشد.

5  در مدل‌سازی اجزای محدود با سعی و خطاهای انجام شده طبق نتایج به دست آمده بهترین راه‌حل به دلیل به خوبی مدل نشدن غلاف و ماده بدون اصطکاک ما بین هسته وغلاف، حذف غلاف و لحاظ کردن اثر آن با دیکته کردن کمانش داخل صفحه هسته در مد‌های کمانشی بالا و جلوگیری از کمانش کلی مهاربند است.

6  با توجه به خروجی نرم‌افزار کمانش به صورت موج‌های متعدد سینوسی در حالت الاستیک می‌باشد.

7  در مدل تک قطری که تنها در یک دهانه استفاده شده تحت بارگذاری چرخه‌ای بر اثر کمانش طول مهاری خیلی کاهش می‌یابد. به همین دلیل در منحنی هیسترزیس بار افت کرده و شکل منحنی نامتقارن می‌شود. نامتقارن بودن منحنی هیسترزیس نشان دهنده جذب انرژی کم مهاربند تک قطری می‌باشد.

8  در مدل ضربدری شکل تحت بارگذاری چرخه‌ای به دلیل وجود عضو فشاری و کششی دارای منحنی هیسترزیس متقارن و جذب انرژی بالا می‌باشد. از اینرو استفاده از این نوع مهاربند از لحاظ اقتصادی، محدودیت‌های معماری و جذب انرژی مناسب می‌باشد.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی رفتار مهاربندهای کمانش تاب ضربدري شكل