دانلود پایان نامه عمران تحلیل غیر ارتجاعی ساختمان های فولادی با سیستم بادبند دروازه ای تحت تاثیر نیروی زلزله

آگوست 22, 2016 Off By 92
پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 تحلیل غیر ارتجاعی ساختمانهای فولادی با سیستم بادبند  دروازه ای  تحت تاثیر نیروی زلزله و بررسی هندسه سیستم  بادبند دروازه ای 

تکه هایی از متن :

٢٤٣– محدودیتهای آنالیز استاتیکی غیر خطی

آنالیز استاتیکی غیر خطی دارای طبیعت تقریبی و یک آنالیز استاتیکی می باشد. بنابراین چنین آنالیزی نمی تواند با درجه دقت بالایی بیانگر پدیده های دینامیکی باشد؛ لذا ممکن است در مواردی قادر به نمایش تمام مودهای انهدام مهم در سازه نباشد. پاسخ دینامیکی غیر خطی می تواند به طور قابل ملاحظه ای متفاوت از این روش (بخصوص در صورت اهمیت مود بالاتر ) باشد. در اغلب پژوهش هاي به انجام رسيده، به منظور تخمين دقت نتايج حاصل از تحليل استاتيكي غير خطي، از تحليل تاريخچه زماني غير خطي استفاده شده است. در اين پژوهش ها تحليل استاتيكي غير خطي فقط بر مبناي مود اول نوسان سازه مي باشد. اين موضوع موجب كاهش دقت نتايج بدست آمده از تحليل استاتيكي غير خطي، بويژه براي سازه هاي بلند (كه اثرات مودهاي بالاتر حائز اهميت است)، مي شود.

محدودیت هایی نیز با انتخاب الگوی بار اعمال می شود. هر الگوی بار انتخابی، مود تغییر شکل مربوط به خود را فعال می کند و قادر به تحریک سایر مودها که توسط زمین لرزه و خصوصیات پاسخ دینامیکی غیر الاستیک سازه آغاز و گسترش می یابند نمی باشد. انتخاب الگوی بار و تفسیر نتایج حاصل از الگوی بار انتخابی باید قضاوت شایسته ای صورت گیرد. بطور کلی این محدودیت ها شامل ساختمانهای کوتاه مرتبه (٢ الی ٥ طبقه) نمی شوند اما با افزایش ارتفاع و اهمیت مود بالاتر این محدودیت ها افزایش می یابد.

در سازه هایی که اثر مودهای بالاتر در رفتار آنها مهم است، روش جذر مجموع مربعات نتایج بهتری دارد؛ زیرا در ترازهایی که نتایج حاصل از این روش از نتایج تحلیل دینامیکی غیر خطی فاصله می گیرد، این فاصله در جهت اطمینان می باشد.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد : تحلیل غیر ارتجاعی ساختمانهای فولادی با سیستم بادبند  دروازه ای  تحت تاثیر نیروی زلزله  و بررسی هندسه سیستم  بادبند  دروازه ای