دانلود پایان نامه عمران تاثیر عملکرد سدهای کوتاه آبخیزداری برروی میزان رسوب حوضه سد نهند

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

ارزیابی عملکرد سدهای کوتاه آبخیزداری برروی میزان رسوب حوضه سد نهند

تکه هایی از متن :

ارزیابی و ارایه پیشنهادات در خصوص بهبود روشهای موجود مطالعاتی

لزوم آگاهی دقیق از بازده و تطابق طرحهای آبخیزداری با شرایط منطقه ای، ارزیابی عملکرد دقیق تر عملیات در جهت جلوگیری از تکرار خطاها و همچنین ترویج و اشاعه روشهای مناسب آزموده شده و تهیه ی راهکارهای مفید مدیریتی در آینده، از مهمترین راهبردهای سیاست گذاری در بخش آبخیزداری به نظر می رسد . در حالی که بانک جهانی در یکی از نشریات خود بی توجهی به آبخیزداری را مشکل طرح های توسعه ی اقتصادی در کشورهای آسیایی می داند پیوندی زاده به نقل از فرو د شریفی(1385)، هنوز روش ها و برنامه های آبخیزداری در کشورمان نهادینه نشده و قوانین مدون و منسجمی برای آن ارائه نگردیده است . به نظر می رسد، تبلیغ و فرهنگ سازی برای سوق توجه مسئولین و مردم به آبخیزداری اولین و مهمترین گام در دستیابی به این مهم می باشد . در پروژه ی مورد بررسی مدیریت داده های قابل برداشت از سطح حوضه، برای استفاده در طرحهای پژوهشی، پیشنهاد میگردد.

به منظور نيل به اهداف توسعه پايدار در امر مديريت آبخيز و در كل مديريت منابع طبيعي به رويكردي نياز است كه در آن ارزيابي جامع گزينه هاي استفاده از منابع و نيز تاثيرات زيست محيطي در نظر گرفته شده باشد. در ارزيابي جامع (يكپارچه) بايستي مشكلات و نارسايي هاي متعدد موجود، عوامل انساني موثر در استفاده و مديريت آبخيز و نيز رفتار سيستم آبخيز در مقياس هاي مختلف همگي مد نظر قرار گيرند. بنابراين هر پيشنهاد مديريتي به منظور حل مشكلات و مسائل آبخيز بر ساير بخش ها در سيستم آبخيز موثر مي باشد، لذا براي كاهش بروز مشكلات جديد پيش بيني نشده، بايستي اثرات گزينه هاي مديريتي در سطح آبخيز با نگاه جامع به مجموعه منابع موجود و نيز از نگاه زيست محيطي بررسي و پيش بيني شود.

در انجام این طرح ارزیابی ما مجبور شدیم که دوباره بسیاری از مطالعات را از ابتدا انجام دهیم که این مساله سرعت انجام کار ارزیابی را می گرفت. در انجام روشهای مطالعاتی بایستی بر روی روشها دقت لازم انجام شود و مطالعات به شکل واحد انجام شود تا نتایج آن بتواند مورد مقایسه قرار گیرد و امر پایش را ممکن سازد. اگر روشهای مختلف جهت انجام مطالعات بکار رود اختلاف نتایج بدست آمده به روش مطالعات بر میگردد و خطاهای اندازه گیری زیاد می شود.

پیشنهاد می شود:

  • شرح خدمات مطالعات ارزیابی مورد بازنگری قرار گیرد چرا که برخی از بندهای آن مشابه هم بوده و تکرار شده است و همچنین برخی از بندهای آن بایستی اصلاح شوند.
  • از روشها ی دقیق علمی و بروز جهت مطالعات استفاده شود که بتواند تغییرات را به خوبی آشکار سازد.
  • یکسری قرق مطالعاتی و بنچ مارکهایی در منطقه درنظرگرفته شود تا بتوان با انجام مطالعه بر آن تاثیرات مدیریتی را از تاثیرات اقلیمی بر حوضه آبخیز تفکیک نمود.
  • تکنیکهای سنجش از دور جهت انجام مطالعات با توجه به تکرار پذیری و سرعت و هزینه کم مورداستفاده قرارگیرد.
  • موضوعات منطبق با نتايج اين تحقيق به مجموعه شرح خدمات مطالعات آبخيزداري اضافه گردد. در اين حالت تکميل مطالعات در زمينه موضوعات نظير مکان یابی مناطق موثر در اوج سيلاب و به عبارت تعيين شاخص مکان سيل حوضه در تلفيق با مطالعات بهينه ساز ي عمليات ساز ه اي و بيومکانيکی بوده وجهت دسترسی به اهداف توسعه درحوضه هاي آبخيز و همچنين کاهش هزينه هاي بخش اجرا بسيار ضروري است.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :ارزیابی عملکرد سدهای کوتاه آبخیزداری برروی میزان رسوب حوضه سد نهند

Author: 92