دانلود پایان نامه عمران: بررسی عددی کاهش پاسخ لرزه ای مخازن ذخیره مایع در اثر به کارگیری جداساز های لرزه ای

آگوست 21, 2016 Off By 92
پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسی عددی کاهش پاسخ لرزه ای مخازن ذخیره مایع در اثر به کارگیری جداساز های لرزه ای

تکه هایی از متن :

1-2-1- مروري بر پیشینه تحليل ديناميکي مخازن مايعات

ايده در نظر گرفتن فشار هيدروديناميکي ناشی از وقوع زلزله، از اوايل دهه 1930 در رابطه با طرح تعدادي از سدهاي بلند در مناطق زلزله خيز شکل گرفت. اولين راه حل براي این مساله توسط (Westergard ,1933)[9] ارائه شد. او با صرفنظر از اثرات تراکم‌پذيري آب و تاثير امواج سطحي (بدليل عمق نسبي زياد مخزن)، فشار هيدروديناميک ایجاد شده روي وجه قائم ديواره صلب يک سد با مخزن بينهايت را در اثر تحريک هارمونيک بدست آورد. حاصل اين مطالعه، رابطه معروف وسترگارد مي‌باشد که براي مدت طولاني بصورت گسترده در طرح سازه‌هاي هيدروليکي مختلف بکار گرفته شده است.

مطالعات تحليلي اوليه در مورد رفتار ديناميکي مخازن، با فرض صلب بودن جداره و پي، انجام گرفته است. هاسکينز و ژاکوبين در سال 1934 اولين گزارش را بر اساس مشاهدات آزمايشگاهي و تحليل مخازن صلب استوانه­اي و مستطيلي تحت اثر حرکت افقي زلزله منتشر کردند.

سپس (Lamb ,1945) [10]حل مساله حرکت امواج سطحي در يک مخزن استوانه­اي صلب را ارائه کرد. (Jacobsen ,1940)[11] بافرض سيال غيرلزج و غيرقابل‌تراکم و صرفنظر از اثر امواج سطحي، فشار هيدروديناميک وارد بر پايه­هاي استوانه­اي احاطه شده با آب را که پي آنها تحت اثر يک حرکت ديناميکي افقي قرار داشت، محاسبه کرد.

اما اولین جمع­بندی مناسب و کاربردی برای تحلیل دینامیکی مخازن توسط هازنر ارائه شد. (Housner,1957)[12] با يک روش تقريبي و با استفاده از مشتقات جزئي و سريهاي نامتناهي، يک مدل ساده، براي بررسی اثرات ديناميکي سيال در مخازن صلب استوانه­اي و مستطيلي تحت اثر حرکت افقي زلزله ارائه نمود. او فشار هيدروديناميک سيال را به دو قسمت فشار نوسانی و فشار انتقالی تقسيم کرد و با هدف ساده‌سازی رفتار مایع، نسبت به ارائه يک مدل ديناميکي معادل بصورت سيستم جرم- فنر اقدام کرد. استفاده از مدل جرم و فنر او، به منظور تخمين پاسخ دینامیکی مخازن استوانه­اي و مستطيلي بسيار رايج مي‌باشد.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی عددی کاهش پاسخ لرزه ای مخازن ذخیره مایع در اثر به کارگیری جداساز های لرزه ای