دانلود پایان نامه عمران: بررسی رفتار پل های مورب دارای سیستم جداسازی لرزه ای در برابر زلزله های افقی و قائم

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسی رفتار پل های مورب دارای سیستم جداسازی لرزه ای در برابر زلزله های افقی و قائم

تکه هایی از متن :

3-3- انتخاب شتاب نگاشت های مناسب

در اين تحقيق از سه شتاب نگاشت زلزله های طبس، منجیل و امپریال ولی (السنترو) جهت انجام آناليز ديناميکي غيرخطي استفاده گرديد. شتاب نگاشت هايي که براي تحليل ديناميکي غيرخطي انتخاب مي شوند بايد حتي الامکان داراي مشخصات هماهنگي با ساختگاه سازه باشد. این مشخصات شامل: محتوای فرکانسی، PGA، مدت زمان دوام حرکات شدید و هماهنگی با طیف طرح می باشند. برای این که بتوان از شتاب نگاشت در تحلیل دینامیکی غیر خطی استفاده نمود، می بایست طیف این شتاب نگاشت تا حد امکان با طیف طرح ساختگاه سازه همخوانی داشته باشد که در واقعا باید قبل از استفاده از شتاب نگاشت ها آن ها را هم پایه کرد. دو زلزله طبس و منجیل به علت اینکه از زلزله های مهم ایران محسوب می شوند، انتخاب شده اند و زلزله السنترو نیز به دلیل اینکه با داشتن محتوای فرکانسی بالا در اغلب کارهای تحقیقاتی به صورت زلزله شاخص از آن استفاده می شود، انتخاب گردیده است.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی رفتار پل های مورب دارای سیستم جداسازی لرزه ای در برابر زلزله های افقی و قائم

Author: 92