دانلود پایان نامه عمران: بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه باستفاده از نرم افزارمتلب

تکه هایی از متن :

3-7- روش انجام محاسبات اقتصادي:

اين بخش به نحوه برآورد هزينه و درآمد و نهايتا تحليل اقتصادي سیستم های انتقال آب اختصاص يافته است .هزينه هاي سرمايه گذاري پروژه در بخش هاي ساختماني، تجهيزات الكترومكانيكي، انتقال نيرو، سامانه هاي لوله گذاری و هزینه های ساليانه خلاصه گرديده ودرآمد حاصله ناشي از دريافتي هاي آب بها از بهره برداران مي باشد.

3-8- سرمايه گذاري:

1-  هزينه هاي ابنيه و سازه هاي هيدروليكي شامل بند، كانال، سامانه انتقال آب، مخزن تنظيم روزانه، قرارگاه بهره برداري از سامانه سيستم انتقال، سامانه هاي پاياب، جاده هاي دسترسي و فصول هزينه هاي پيش بيني نشده كه قابل استنتاج از تجارب طراحي مراحل اوليه مي باشد[1].

2-  هزينه هاي تجهيزات الكترومكانيكي از قبيل لوازم ومتعلقات پمپاژ،مولد برقي، تنظيم كننده سامانه، دريچه‌ها، تابلوهاي كنترل و قدرت، تجهيزات برق رسانی و الكتريكي و مكانيكي جانبي است. لذا هزينه هاي انتقال آب براي هر یکصد متر مکعب انتقال 250 دلار برآوردشده است.[2]

3- هزينه هاي انتقال نيرو بويژه خط انتقال و تجهيزات موتور های پمپاژ براي انتقال توان توليد شده به شبكه مي باشد.برآورد اين هزينه ها عمدتاً به منطقه پروژه، نوع سامانه بكار گرفته شده، مقياس و اندازه ونوع انتقال دارد كه در اين بين طول مسير انتقال حائز اهميت بوده زيرا بخش عمده اي از هزينه هاي پروژه را بخود اختصاص ميدهد. [3]

از ديگر هزينه ها  ميتوان به هزينه هاي غير مستقيم يا( Indirect costs) اشاره نمود كه عمدتاً هزينه ها شامل هزينه هاي طراحي و مهندسي پروژه، نظارت و مديريت پروژه با عنايت ويژه به نرخ بهره بانكي وتورم اقتصادي در فرايند ساخت اين ابنيه بايستي مد نظر قرار گيرد.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد : بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه باستفاده از نرم افزارمتلب

Author: 92