دانلود پایان نامه عمران با موضوع سیستم مقاوم جانبی

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسی رفتار مهاربندهای کمانش تاب ضربدري شكل

تکه هایی از متن :

    سیستم دیوارهاي برشی فولادي

این نوع از سیستم مقاوم در برابر بارهاي جانبی که بویژه در سه دهه اخیر رواج یافته، براي ساخت سازه‌ها و مقاوم‌سازي و تقویت ساختمان‌هاي قدیمی به کار می‌رود. نکتۀ مثبت این سیستم در تقویت ساختمان‌هاي قدیمی، امکان سرویس دهی ساختمان به دلیل نصب سریع و راحت آن است. از مزایاي آن صرفه‌جویی در مصرف فولاد تا حتی %50 ، سادگی اجرا، سرعت نصب و هزینۀ کمتر را می‌توان نام برد. از این سیستم می‌توان هم در سازه‌هاي فولادي و هم در سازه‌هاي بتنی استفاده کرد. سختی برشی آن از سایر سیستم‌هاي مقاوم جانبی مثل سیستم مهاربندي و دیوار برشی بتنی، بیشتر بوده و جذب انرژي آن بهتر است.

رفتار آن در برابر کمانش و پس‌کمانش مناسب و بطور کلی از پایداري خوبی برخوردار است. دیوارهاي برشی نه تنها براي مقابله با خطراتی مثل انفجار و طوفان مناسب است. بلکه براي مقاومت در برابر نیروهاي ناشی از شدیدترین زلزله‌ها هم بهترین سیستم محسوب می‌شود. از بزرگترین و مهم‌ترین خاصیتهاي استفاده از این سیستم، صرفه‌جویی قابل ملاحظه در فضا به دلیل کاهش ضخامتها است. بررسی اقتصادي سیستم نشان می‌دهد که استفاده از آن خصوصاً به جاي قابهاي خمشی صرفه‌جویی قابل ملاحظه‌اي در مصرف فولاد، به دنبال دارد.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی رفتار مهاربندهای کمانش تاب ضربدري شكل

Author: 92