دانلود پایان نامه شناسایی نوع بهینه تقاطع غیرهمسطح با استفاده از الگوریتم انبوه ذرات

آگوست 27, 2016 Off By 92
پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 تعیین نوع بهینه تقاطع غیرهمسطح با استفاده از الگوریتم انبوه ذرات (PSO)

تکه هایی از متن :

برخي از مهمترين نتايج حاصله از این پژوهش:

 

الف) سطح خدمت تبادل­هاي لوزي متأثر از نحوه عملكرد دو تقاطع همسطح موجود در آن است و در كل مي­توان گفت زمانيكه حجم وسايل نقليه ورودي به تقاطع 4500 وسيله در ساعت يا كمتر از آن است، تبادل­هاي لوزي در سطح خدمت D يا بهتر از آن عمل مي­كنند.

ب) نحوه عملكرد تبادل­هاي تك­نقطه­اي مستقيماً وابسته به كيفيت خدمت­دهي تقاطع همسطح موجود در آن است و در كل زمانيكه حجم وسايل نقليه ورودي به تقاطع 5500 وسيله در ساعت يا كمتر از آن باشد، تبادل­هاي تك­نقطه­اي در سطح خدمت D يا بهتر از آن عمل مي­كنند.

ج) تبادل­هاي تك­نقطه­اي همواره داراي عملكرد بهتر و سطح خدمت مطلوب­تري نسبت به تبادل­هاي لوزي در حجم سناريو­هاي مشابه هستند.

د)نحوه توزيع ترافيك در تبادل­هاي تك­نقطه­اي نقش تعيين­كننده­اي در ميزان تأخير و سطح خدمت اين تقاطع­ها دارد. بنحوي كه عدم تقارن در حجم چپگردهاي خروجي از رمپ­ها يا چپگردهاي مسير فرعي، سبب افزايش ميزان تأخير و افت سطح خدمت تقاطع مي­شود.

ه) نحوه عملكرد تبادل­هاي شبدري كامل، متأثر از ميزان تراكم ترافيك در مناطق همگذري و همچنين نواحي واگرايي و همگرايي ترافيك در محل اتصال رمپ­ها با بزرگراه است. با توجه به طول معمولاً كوتاه مناطق همگذري در تبادل­هاي درون شهري، غالباً اين نواحي داراي شرايط بحراني­تري نسبت به مناطق واگرايي و همگرايي رمپ­ها هستند. با در نظر گرفتن شكل معمول تبادل­هاي شبدري كامل در مناطق درون شهري مي­توان گفت زمانيكه حجم ترافيك ضربدري 1170 وسيله در ساعت يا كمتر از آن باشد، تقاطع در سطح خدمت D يا بهتر از آن عمل مي­كنند.

و) سطح خدمت تبادل­هاي نيمه شبدري وابسته به ميزان تراكم ترافيك در مناطق واگرايي و همگرايي رمپ­ها و نحوه عملكرد مناطق همگذري می­باشد.

در صورتيكه حجم ترافيك ضربدري در مناطق همگذري بيش از 1170 وسيله در ساعت باشد، می­توان با بكاربردن رمپ­هاي جهتي اين مناطق را حذف كرد، در نتيجه سطح خدمت تبادل­هاي نيمه شبدري تنها وابسته به نحوه عملكرد نواحي واگرايي و همگرايي رمپ­ها خواهد بود.نتايج تحليل­هاي صورت گرفته نشان مي­دهد، تبادل­هاي نيمه شبدري در كليه حجم سناريوها داراي عملكرد بسيار مناسبي بوده و در سطح خدمت  D يا بهتر از آن عمل مي­كنند.

ز) با توجه به اينكه معمولاً ارزش زمين در مناطق درون شهري بسيار زياد است لذا تبادل­هاي كه حريم كمتري نياز داشته باشند اقتصادي­تر هستند.از اين حيث، تبادل­هاي تك­نقطه­اي در ميان تقاطع­هاي غيرهمسطح كم هزينه­ترين تبادل بشمار مي­روند و بعد از آن به ترتيب تبادل­های لوزي، نيمه شبدري و شبدري كامل در اولويت­هاي بعدي قرار دارند. ]10[

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :تعیین نوع بهینه تقاطع غیرهمسطح با استفاده از الگوریتم انبوه ذرات (PSO)