دانلود پایان نامه شناسایی نوع بهینه تقاطع غیرهمسطح با استفاده از الگوریتم انبوه ذرات

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 تعیین نوع بهینه تقاطع غیرهمسطح با استفاده از الگوریتم انبوه ذرات (PSO)

تکه هایی از متن :

برخي از مهمترين نتايج حاصله از این پژوهش:

 

الف) سطح خدمت تبادل­هاي لوزي متأثر از نحوه عملكرد دو تقاطع همسطح موجود در آن است و در كل مي­توان گفت زمانيكه حجم وسايل نقليه ورودي به تقاطع 4500 وسيله در ساعت يا كمتر از آن است، تبادل­هاي لوزي در سطح خدمت D يا بهتر از آن عمل مي­كنند.

ب) نحوه عملكرد تبادل­هاي تك­نقطه­اي مستقيماً وابسته به كيفيت خدمت­دهي تقاطع همسطح موجود در آن است و در كل زمانيكه حجم وسايل نقليه ورودي به تقاطع 5500 وسيله در ساعت يا كمتر از آن باشد، تبادل­هاي تك­نقطه­اي در سطح خدمت D يا بهتر از آن عمل مي­كنند.

ج) تبادل­هاي تك­نقطه­اي همواره داراي عملكرد بهتر و سطح خدمت مطلوب­تري نسبت به تبادل­هاي لوزي در حجم سناريو­هاي مشابه هستند.

د)نحوه توزيع ترافيك در تبادل­هاي تك­نقطه­اي نقش تعيين­كننده­اي در ميزان تأخير و سطح خدمت اين تقاطع­ها دارد. بنحوي كه عدم تقارن در حجم چپگردهاي خروجي از رمپ­ها يا چپگردهاي مسير فرعي، سبب افزايش ميزان تأخير و افت سطح خدمت تقاطع مي­شود.

ه) نحوه عملكرد تبادل­هاي شبدري كامل، متأثر از ميزان تراكم ترافيك در مناطق همگذري و همچنين نواحي واگرايي و همگرايي ترافيك در محل اتصال رمپ­ها با بزرگراه است. با توجه به طول معمولاً كوتاه مناطق همگذري در تبادل­هاي درون شهري، غالباً اين نواحي داراي شرايط بحراني­تري نسبت به مناطق واگرايي و همگرايي رمپ­ها هستند. با در نظر گرفتن شكل معمول تبادل­هاي شبدري كامل در مناطق درون شهري مي­توان گفت زمانيكه حجم ترافيك ضربدري 1170 وسيله در ساعت يا كمتر از آن باشد، تقاطع در سطح خدمت D يا بهتر از آن عمل مي­كنند.

و) سطح خدمت تبادل­هاي نيمه شبدري وابسته به ميزان تراكم ترافيك در مناطق واگرايي و همگرايي رمپ­ها و نحوه عملكرد مناطق همگذري می­باشد.

در صورتيكه حجم ترافيك ضربدري در مناطق همگذري بيش از 1170 وسيله در ساعت باشد، می­توان با بكاربردن رمپ­هاي جهتي اين مناطق را حذف كرد، در نتيجه سطح خدمت تبادل­هاي نيمه شبدري تنها وابسته به نحوه عملكرد نواحي واگرايي و همگرايي رمپ­ها خواهد بود.نتايج تحليل­هاي صورت گرفته نشان مي­دهد، تبادل­هاي نيمه شبدري در كليه حجم سناريوها داراي عملكرد بسيار مناسبي بوده و در سطح خدمت  D يا بهتر از آن عمل مي­كنند.

ز) با توجه به اينكه معمولاً ارزش زمين در مناطق درون شهري بسيار زياد است لذا تبادل­هاي كه حريم كمتري نياز داشته باشند اقتصادي­تر هستند.از اين حيث، تبادل­هاي تك­نقطه­اي در ميان تقاطع­هاي غيرهمسطح كم هزينه­ترين تبادل بشمار مي­روند و بعد از آن به ترتيب تبادل­های لوزي، نيمه شبدري و شبدري كامل در اولويت­هاي بعدي قرار دارند. ]10[

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :تعیین نوع بهینه تقاطع غیرهمسطح با استفاده از الگوریتم انبوه ذرات (PSO)

Author: 92