دانلود پایان نامه شناسایی رفتار پل های مورب دارای سیستم جداسازی لرزه ای در برابر زلزله های افقی و قائم

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسی رفتار پل های مورب دارای سیستم جداسازی لرزه ای در برابر زلزله های افقی و قائم

تکه هایی از متن :

3-9-2- اختصاص مفاصل پلاستیک به پل های بدون جداساز

بمنظور ارزیابی پاسخ لرزه ای پل ها، تحلیل دینامیکی غیر خطی تاریخچه زمانی بکار گرفته شده است. طبق اکثر آیین نامه ها، در پل های بدون جداساز مفصل پلاستیک ایجاد شده در پل، در بالا و پایین پایه های پل درنظر گرفته شده است]2[. بر طبق پیش تحلیل صورت گرفته، پایه پل های بدون جداساز وارد مرحله غیرخطی شده اند.(مفاصل پلاستیک در آن ها ایجاد شده است.) در این تحقیق براساس جداول تعریف شده FEMA356 در نرم افزار مفاصل پلاستیک به پایه های اینگونه پل ها اختصاص داده شده است.

3-9-3- مدل سازی پل های جداسازی شده

مدل سازی پل های جداسازی شده نیز به صورت سه بعدی به کمک نرم افزار SAP2000V14.2.2 صورت گرفته است. در پل های جداسازی شده به دلیل استفاده از جداسازهای هسته سربی  انتظار می رود که روسازه و زیرسازه پل در مرحله خطی باقی مانده و وارد مرحله غیر خطی نشوند. بنابراین در مدل سازی این پل ها از اختصاص مفاصل پلاستیک در پایه های پل صرف نظر شده است و تنها المان غیرخطی در پل جداسازی شده، جداساز های بکار رفته می باشند. جزئیات المان های بکار رفته در مدل پل های جداسازی شده به شرح زیر می باشد:

  • جهت مدل سازی شاه تیر های فولادی، تیر سرستون، پایه ها و دیافراگم های پل از المان FRAME استفاده شده است.
  • دال بتنی پل با استفاده از المان پوسته ایSHELL مدل سازی شده است.
  • جداگرهای لرزه ای هسته سربی با استفاده از المان غیرخطی NLINK، که بر حسب نوع جداساز از المانRubber Isolator استفاده شده است، مدلسازی شده اند.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی رفتار پل های مورب دارای سیستم جداسازی لرزه ای در برابر زلزله های افقی و قائم

Author: 92