دانلود پایان نامه رشته عمران کنترل نظارتی قوانین فازی با الگوریتم بهینه سازی

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

کنترل نظارتی قوانین فازی با یک الگوریتم بهینه سازی جهت کنترل فازی فعال سازه

تکه هایی از متن :

2-24- پیاده سازی  الگوریتم ژنتیک

الگوریتم ژنتیک که روش بهینه‌سازی الهام گرفته از طبیعت جاندار (موجودات زنده) است که می‌توان در طبقه‌بندی‌ها، از آن به عنوان یک روش عددی، جستجوی مستقیم و تصادفی یاد کرد. این الگوریتم، الگوریتمی مبتنی بر تکرار است و اصول اولیۀ آن همانطور که پیشتر اشاره شد از علم ژنتیک اقتباس گردیده است و با تقلید از تعدادی از فرآیندهای مشاهده شده در تکامل طبیعی اختراع شده است و به طور موثری از معرفت قدیمی موجود در یک جمعیت استفاده می‌کند، تا حل‌های جدید و بهبود یافته را ایجاد کند. این الگوریتم در مسائل متنوعی نظیر بهینه‌سازی، شناسایی و کنترل سیستم، پردازش تصویر و مسایل ترکیبی، تعیین توپولوژی و آموزش شبکه‌های عصبی مصنوعی و سیستم‌های مبتنی بر تصمیم و قاعده به کار می‌رود.

چنانکه قبل‌تر اشاره شد، علم ژنتیک، علمی است که دربارۀ چگونگی توارث و انتقال صفحات بیولوژیکی از نسلی به نسل بعد صحبت می‌کند. عامل اصلی انتقال صفحات بیولوژیکی در موجودات زنده کروموزوم‌ها و ژن‌ها می‌باشد و نحوه عملکرد آنها به گونه‌ای است که در نهایت ژن‌ها و کروموزوم‌های برتر و قوی مانده و ژن‌هاي ضعيف‌تر از بين مي‌روند. به عبارت ديگر نتيجۀ عمليات متقابل ژن‌ها و كروموزوم‌‌ها باقي ماندن موجودات اَصلح و برتر مي‌باشد.

همچنین مجدداً یادآور می‌شویم که اين الگوريتم براي بهينه سازي، جستجو و يادگيري ماشين مورد استفاده قرار مي‌گيرد. اساس اين الگوريتم قانونِ تكاملِ داروين (بقا بهترين) است كه مي‌گويد: موجودات ضعيف‌تر از بين مي‌روند و موجودات قوي‌تر باقي مي‌مانند. در واقع تكامل فرآيندي است كه روي رشته‌ها صورت مي‌گيرد.  در واقع، قانون انتخاب طبيعي براي بقا مي‌گويد كه هر چه امكان تطبيق موجود بيشتر باشد بقاي موجود امكان‌پذيرتر است و احتمال توليد مثل بيشتري، برايش وجود دارد. اين قانون بر اساس پيوند بين رشته‌ها و عملكرد ساختمان‌هاي رمزگشايي شده آنها مي‌باشد.

الگوريتم ژنتيك به دليل تقليد نمودن از طبيعت داراي چند اختلاف اساسي با روش‌هاي جستجوي مرسوم مي‌باشد كه در زير به تعدادي از آنها اشاره مي‌كنيم.

الگوريتم ژنتيك با رشته‌هاي بيتي كار مي‌كند كه هر كدام از اين رشته‌ها كلّ مجموعه متغيرها را نشان مي‌دهد حال آنكه بيشتر روش‌ها به طور مستقل با متغيرهاي ويژه برخورد مي‌كنند.

الگوريتم ژنتيك براي راهنمايي جهت جستجو، انتخاب تصادفي انجام مي‌دهد كه به اين ترتيب به اطلاعات مشتق نياز ندارد.

در الگوريتم ژنتيك روش‌هاي جستجو بر اساس مكانيزم انتخاب و ژنتيك طبيعي عمل مي‌نمايند.

اين الگوريتم‌ها مناسب‌ترين رشته‌ها را از ميان اطلاعات تصادفي سازماندهي شده انتخاب مي‌كنند. در هر نسل يك گروه جديد رشته‌ها با استفاده از بهترين قسمت‌هاي دنباله‌هاي قبلي و بخش جديد اتفاقي براي رسيدن به يك جواب مناسب به وجود مي‌آيند. با وجود اينكه الگوريتم‌ها تصادفي هستند ولي در زمره الگوريتم‌هاي تصادفي ساده نيستند. آنها به طور كارآمدي به اكتشاف اطلاعات گذشته در فضاي جستجو مي‌پردازند تا در يك نقطه جستجوي جديدي با پاسخ‌هاي بهتر به سمت بهترين جواب پيش روند. هنگام پيش‌‌آمدسازي الگوريتم‌هاي ژنتيك عمل پيش‌آمدسازي ساده را نمي‌پيمايند بلكه آنها داده‌هاي پيشين را با تفكّرِ انتخابِ جستجويِ جديد براي رسيدن پيشرفتِ مورد نظر توأم مي‌كنند.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :کنترل نظارتی قوانین فازی با یک الگوریتم بهینه سازی جهت کنترل فازی فعال سازه

Author: 92