دانلود پایان نامه رشته عمران پیش بینی تراوش از بدنه سدهای خاکی با استفاده از روش های داده کاوی

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 پیش بینی تراوش از بدنه سدهای خاکی با استفاده از روش های داده کاوی

تکه هایی از متن :

  • مقدمه

در این تحقیق سعی شد فشار پیزومتریک در بدنه سد ستارخان با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی شبیه‌سازی شود. این شبیه سازی بر مبنای مجموعه داده­های حاصل از پیزومترهای تار مرتعش بکار گذاشته شده در بدنه سد، صورت گرفت. در این تحقیق ابتدا سعی شد از صحت پیزومترها و داده­های ثبت‌شده اطمینان حاصل شود و سپس از داده­ها استفاده شود. از این رو ابتدا داده های معیوب کنار گذاشته شد و سپس عملیات مدل­سازی انجام پذیرفت. با توجه به فراوانی داده­های موجود، تلاش شد که داده­ها را در دسته­های 200، 400، 600، 800، 1000 و 1347 تایی تقسیم و مدل­سازی صورت پذیرد تا بدین صورت حداقل تعداد داده­ها که منجر به تحقق نتیجه مطلوب می­شود بدست آید. جهت آموزش هر بسته داده، 80% از مجموعه داده برای آموزش و 20% از مجموعه داده برای آزمون مدل­ها استفاده شد. سپس مدل­های آموزش‌دیده با پارامترهای آماری مختلف و جامع مورد ارزیابی کمی و کیفی قرار گرفتند.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :پیش بینی تراوش از بدنه سدهای خاکی با استفاده از روش های داده کاوی

Author: 92