دانلود پایان نامه رشته عمران بهسازی لرزه ای پایه پل های بتن آرمه با FRP

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بهسازی لرزه ای پایه پل های بتن آرمه با FRP

تکه هایی از متن :

2-1-8- ضریب ایمنی

در سال های قبل، استفاده ازجکت فولادی برای مقاوم سازی ستون های بتنی رایج بود. معایبی که در این روش وجود دارد، این است که اولا وزن کلی سازه را بالا می برد و ثانیا بعضی مواقع اجرای آن در محل کار، سخت و دشوار می باشد. در سال های اخیر روش جدیدی برای مقاوم سازی ستون های بتنی با استفاده از کامپوزیت های FRP مورد استفاده قرارمی گیرد.

جدول 2-3: ضرایب ایمنی جزئی برای فولاد و FPR

مقاومت ضریب ایمنی جزئی
بتن تحت فشار محوری، cγ 5/1
فولاد، sγ 05/1
مقاومت کششیFRP، frp γ 25/1
مقاومت بتن با جکت FRP، b γ 25/1

 

معمول ترین روش استفاده از FRP در مقاوم سازی ستون ها، پوشش دادن سطح خارجی ستون بوسیله FRP می باشد. مقاوم سازی ستون های بتنی موجود با استفاده از جکت فولادی و یا FRP بخاطر بهبود بخشیدن مقاومت فشاری محوری ستون و همچنین شکل پذیری آن می باشد. مطالعات در ارتباط با مقاومت فشاری و رفتار تنش ـ کرنش بتن پوشیده شده با FRP نشان می دهند که رفتار بتن پوشیده شده با FRP متفاوت از بتن جکت شده با فولاد می باشد. بنابراین ضوابط طراحی ارائه شده برای ستون های جکت شده با فولاد نمی توانند جهت طراحی ستون ها با پوشش FRP مورد استفاده قرار گیرند.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بهسازی لرزه ای پایه پل های بتن آرمه با FRP

Author: 92