دانلود پایان نامه رشته عمران :بهسازی لرزه ای قاب های بتن آرمه میانپر مصالح بنایی با استفاده از پلیمرهای مسلح فیبری

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بهسازی لرزه ای قاب های بتن آرمه میانپر مصالح بنایی با استفاده از پلیمرهای مسلح فیبری

تکه هایی از متن :

4-3- مدل‌سازی

 

 

مدل‌سازی تیرها و ستون‌ها بطور جداگانه انجام گرفت. سپس آرماتورها با ابعاد داده شده مدلسازی گردید. در مرحله بعدی آجرها و لایه‌های CFRP مدل‌ شد. المان‌های مورد استفاده در فصل قبل بطور کامل بررسی شده است. پس از پایان مدل‌سازی تک تک اجزاء در مرحله بعدی باید سر هم بندی[1] می‌شدند، برای سر هم بندی تیرها و ستون‌ها از قید TIE در نرم‌افزار استفاده گردید تا امکان بستن اجزاء به یکدیگر برای رفتار یکپارچه فراهم گردد. برای مدل‌سازی مدفون بودن میلگردها در بتن از قید Embeded Region استفاده شد. در نهایت آجرها سرهم بندی شدند و قید اصطکاک و چسبندگی در بین آنها لحاظ گردید. پس از آن نوع تحلیل که از نوع دینامیکی صریح می‌باشد انتخاب گردید و مقیاس‌بندی جرمی که برابر 400 انتخاب شده بود تعریف شد. خروجی‌ها شامل نیرو، تغییر مکان، تنش‌ها، کرنش‌ها، آسیب‌ها، کاهش سختی و تغییر شکل پلاستیک درخواست شد. در مرحله بعد نیروها و قیدهای تکیه‌گاهی معرفی شدند که شامل دو نیروی محوری 60 کیلو نیوتن در روی ستون‌ها و نیروی جانبی چرخه‌ای افزاینده بود. و  قسمت پایین پی قاب بطور کامل گیردار گردید تا شرایط آزمایشگاهی دقیقاً مدل‌سازی شود. بعد از معرفی نیروها و قیدها، تک تک اعضاء مش‌بندی شدند. اندازه مش‌ها از طریق آزمون و خطا 05/0 متر انتخاب گردید باید توجه داشت ریز بودن مش بندی باعث افزایش قابل توجه در زمان تحلیل می‌شود و همچنین انتخاب مش‌بندی بزرگتر روی دقت محاسبات اثرات نامطلوبی می‌گذارد. در نهایت در قسمت JOB سازه برای تحلیل آماده‌سازی شد. برای افزایش سرعت تحلیل تعداد هسته‌های CPU، 4 اتخاب گردید.

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بهسازی لرزه ای قاب های بتن آرمه میانپر مصالح بنایی با استفاده از پلیمرهای مسلح فیبری

Author: 92