دانلود پایان نامه در مورد میدان های شهری

آگوست 21, 2016 Off By 92
پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسی ظرفیت میدان های شهری و عوامل موثر بر آن

تکه هایی از متن :

2-6-3-2- عرض مسیر گردشی

عرض مسیر گردشی به‌وسیله نقلیه طرح و قرارگیری آن در کنار وسیله نقلیه دیگر وابسته است. همان‌طور که واضح است ترکیب وسایل نقلیه به شرایط ترافیکی محل بستگی دارد و ممکن است از محلی به محل دیگر متفاوت باشد. اصولاً در ترکیب وسایل نقلیه از کنار هم قرار گرفتن وسیله نقلیه طرح و یک وسیله نقلیه سواری جهت تعیین عرض مسیر گردشی استفاده می‌شود.

عرض هر خط در مسیر گردشی میدان بین 3/4 تا 9/4 متر می‌باشد، بنابراین عرض کل مسیر گردشی برای میدان‌های دوخطه برابر 8/5 تا 8/9 متر و برای میدان‌های سه خطه برابر 8/12 تا 6/14 متر می‌باشد.

در میدان‌های چند خطه، عرض هر بخش از مسیر گردشی بسته به تعداد خطوط ورودی و خروجی و همچنین حداقل مسیر گردشی وسیله نقلیه طرح ممکن است متغیر باشد. همواره داشتن یک عرض ثابت در کل مسیر گردشی مطلوب نیست و باید تنها از حداقل عرض موردنیاز با توجه به سرویس‌دهی آن بخش از مسیر گردشی استفاده نمود. وجود دو خط در ورودی و خروجی مسیر اصلی و تنها یک خط در مسیر فرعی یک ترکیب متداول به شمار می‌رود. در این ترکیب قسمتی از مسیر گردشی که به خیابان فرعی سرویس می‌دهد، جهت سازگاری با پیکربندی خطوط مسیر ورودی، به یک خط کاهش داده‌شده است و همانند طراحی میدان‌های یک‌خطه عمل می‌شود.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی ظرفیت میدان های شهری و عوامل موثر بر آن