دانلود پایان نامه درباره: میانقاب مصالح بنایی

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بهسازی لرزه ای قاب های بتن آرمه میانپر مصالح بنایی با استفاده از پلیمرهای مسلح فیبری

تکه هایی از متن :

1-2-3- درزها

 

نتایج آزمایش بر روی تعدادی قاب میانپر نشان داده است که وجود درز %1/0 تغییر چندانی در بار نهایی قاب میانپر ایجاد نمی­کند ولی تغییر مکان­های افقی آن را به مقدار قابل ملاحظه­ای افزایش می­دهد [18]. آزمایش­های دیگر نشان می­دهد که یک فاصله %7/0 در بالای میانقاب باعث کاهش شدید (حدود 50 درصد) مقاومت نهایی می­گردد و دلیل این امر هم کاهش شدید طول­های تماس بین قاب و میانقاب می­باشد [19]. تحقیقات دیگر هم نشان می­دهد که وجود درز در هر وجه دیوار که باشد باعث کاهش سختی و مقاومت قاب میانپر می­شود [20، 21، 22].

اگر قاب پس از اجرای میانقاب ساخته شود به دلیل اینکه عملاً فاصله­ای بین آنها باقی نمی ماند مقاومت بیشتری خواهد داشت [23]. مشاهدات زلزله 1999 آتن نشان داد که قرار دادن آجرهای 45 درجه در بالای دیوار و پر کردن فواصل باقیمانده با ملات می­تواند تا حد زیادی اتصال بین قاب و میانقاب را تأمین نماید[24].

 

1-2-4- آرماتور

 

اثر آرماتور بر میانقاب آجری در بسیاری از تحقیقات گذشته مورد بررسی قرار گرفته و تقریباً در همه آنها به لزوم وجود آن در میانقاب اشاره شده است. وجود آرماتور در میانقاب همواره مقاومت آن را در جهت عمود بر صفحه افزایش می­دهد و در برخی موارد می­تواند باعث افزایش مقاومت در جهت صفحه و بهبود رفتار هیسترسیس قاب میانپر نیز گردد [22، 25، 26].

وجود آرماتور علاوه بر میانقاب در دیوارهای معمولی هم باعث بهبود رفتار و افزایش شکل­پذیری می­گردد به­گونه­ای که در بسیاری از مواقع اجرای آنها بدون بکار بردن آرماتور توصیه نمی­­گردد [25].

باید دقت نمود که تغییر مقدار آرماتورهای ستون قاب بتنی میانپر، باعث تغییر قابل ملاحظه­ای در رفتار و سختی آن نمی­شود [24]. استفاده از آرماتور در میانقاب بتنی و آجری نیز تغییر چندانی در سختی آن ایجاد نمی­کند ولی بسته به نوع و نحوه اتصال آن به قاب، می­توانند مقاومت، شکل­پذیری و پایداری آن در برابر بار خروج از صفحه را به طور قابل ملاحظه­ای تحت تأثیر قرار دهد [27].

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بهسازی لرزه ای قاب های بتن آرمه میانپر مصالح بنایی با استفاده از پلیمرهای مسلح فیبری

Author: 92