دانلود پایان نامه درباره سازه فولادي

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسي ضريب رفتار سازه‌هاي فولادي با سيستم دوگانه قاب خمشي و مهاربند زانويي

تکه هایی از متن :

1-6- لزوم انجام تحقیق:

روش‌های کمی و کیفی گوناگونی برای ارزیابی مقاومت لرزه‌ای سازه‌های متفاوت وجود دارد. عمدتاً روش‌های کیفی، فقط سازه‌های ضعیف را از سازه‌های قوی تفکیک می‌کند و قادر به تعیین درجه ضعف یا قوت سازه نمی‌باشد امّا در روش‌های کمی ساختمان با دقت و جزئیات بیشتری مورد مطالعه قرار می‌گیرد و در این روش‌ها عموماً مدل‌سازی کامپیوتری و تحلیل غیر خطی روی سازه ضروری می‌باشد.

تعیین میزان جذب انرژی در مرحله غیر ارتجاعی مستلزم انجام تحلیل غیر خطی می‌باشد که به دلیل پیچیدگی و وقت‌گیر بودن در حد کارهای تحقیقاتی باقی مانده است. همچنین با توجه به مطالبی که از نظر گذشت، ضریب رفتار در طراحی لرزه‌ای نقش بسیار مهمی دارد و پایه و اساس فلسفه طراحی بر آن استوار است. ولی از دقت کافی برخوردار نبوده و آیین نامه‌ها در تعیین مقدار آن دقت کافی نداشته‌اند که در برخی از موارد باعث عدم اطمینان در طراحی لرزه‌ای می‌شود. به عبارت دیگر نمی‌توان اطمینان داشت که سازه در زلزله‌های شدید بتواند احتیاجات لرزه‌ای مانند شکل‌پذیری و مقاومت را به خوبی تأمین کند و در نهایت پایدار بماند و تلفات جانی کمینه داشته باشد.

امروزه با مطالعات گسترده‌ای که در این زمینه انجام گرفته است مبانی اصلی رفتاری سازه و تعیین ضریب رفتاری شناخته شده است.

مسأله مهم در این بین، محاسبه و تخمین مقادیر شکل‌پذیری و اضافه مقاومت سازه و به دست آوردن ضریب رفتار مي‌باشد که در آیین نامه‌ها به اعدادی برای این مقادیر بسنده شده است. این اعداد و ارقام با توجه به نوع سیستم سازه‌ای و نیز طراحی قاب‌ها متغیر می‌باشد. به طور کلی نمی‌توان برای یک نوع سازه و برای تمام محدوده‌های پریودی آن یک ضریب اضافه مقاومت و یک ضریب شکل‌پذیری یکسان در نظر گرفت و این مقادیر تمامی به نوع سازه و فرم آن بستگی دارد. روش طراحی و اعمال محدودیت‌های طراحی در مقادیر اضافه مقاومت و شکل‌پذیری سازه و در نهایت بر روی ضریب رفتار بسیار موثر می‌باشد.

هدف این پایان‌نامه مطالعه و به دست آوردن ضریب رفتار نوعی سیستم سازه‌ای می‌باشد که در آیین‌نامه ایران برای این نوع سیستم سازه‌ای که سیستم سازه فولادی با مهاربند زانویی می‌باشد هیچ گونه ضریب رفتاری ارائه نشده است. از آنجایی که محاسبه و به دست آوردن این ضریب پیچیده و مشکل بوده و با استفاده از یک تحلیل غیر خطی باید انجام پذیرد که امکان آن برای بسیاری از مهندسان نمی‌باشد لازم دیدیم تا با به دست آوردن این ضریب رفتار برای این نوع سیستم سازه‌ای، اطمینان در طراحی لرزه‌ای را برای مهندسین طراحی که قصد استفاده از این نوع سیستم سازه‌ای را دارد به وجود آورد.

در این تحقیق تلاش شده است که با در نظر گرفتن شکل‌پذیری و پارامترهای موثر بر ضریب رفتار به ارائه ضریب رفتار، مناسب برای این نوع سیستم سازه‌ای پرداخته شود تا مهندسین طراح برای استفاده از این نوع سیستم سازه‌ای که هیچ گونه ضریب رفتار مناسبی تا کنون برای آن به دست نیامده است و در آیین نامه نیز موجود نمی‌باشد دچار سردرگمی نشده و بتوانند از این ضریب رفتار استفاده کنند.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد : بررسي ضريب رفتار سازه‌هاي فولادي با سيستم دوگانه قاب خمشي و مهاربند زانويي

Author: 92