دانلود پایان نامه :تحلیل پایداری شیروانی های خاکی و بهینه یابی سطح لغزش شیروانی ها با استفاده از الگوریتم بهینه یابی

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 تحلیل پایداری شیروانی های خاکی و بهینه یابی سطح لغزش شیروانی ها با استفاده از الگوریتم بهینه یابی

تکه هایی از متن :

4-1-  مقدمه:

امروزه با پيچيده شدن مسائل مهندسي و علوم پايه و اهميت يافتن جواب­هاي بهينه در مدت زمان کوتاه با سرعت رسيدن به جواب مناسب و عدم پاسخ گويي روش­هاي کلاسيک، باعث شده است که محققين و مهندسين جهت رسيدن به جواب مسائل خود در مدت زمان کوتاه از روش­هاي بهينه يابي و الگوريتم­هاي جستجوي تصادفي به جاي جستجوهاي همه جانبه در کل فضاي مسئله، استقبال قابل توجهي نمايند. تمايل مهندسين و محققين به اين نوع الگوريتم­هاي جستجو باعث شده است که محققين بسياري جهت اصلاح و کاربردي­تر شدن اين الگوريتم­ها اقدام نمايند. به همين دليل در سالهاي اخير استفاده از الگوريتم جستجوي شهودي[1] همچون الگوريتم وراثتي[2]، الگوريتم کلوني مورجه­ها[3] و الگوريتم جامعه پرندگان[4] و … رشد چشمگيري داشته باشد. در بين الگوريتم­هاي ذکر شده الگوريتم جامعه پرندگان يکي از جديدترين روش­هاي جستجو مي­باشد که در اين پايان نامه جهت بهينه يابي شيرواني­هاي خاکي از آن استفاده شده است. در اين الگوريتم با استفاده از بهينه نمودن تابع هدف، محاسبات رياضي پيچيده را حذف کرده و با انتخاب نقاطي بين بازه متغييرهاي مسئله ومحاسبه تابع هدف براي اين نقاط و سپس تنظيم مسير حرکت مجموعه­ي جواب­هاي تابع هدف در فضاي مسئله بر پايه اطلاعات مربوط به بهترين کارايي مربوط به هر جواب براي تابع هدف و بهترين جواب مربوط به تمام جواب­هاي آن عمل جستجو و بهينه سازي را در فضاي مسئله انجام مي­دهد.

در قسمت­هاي بعدي اين فصل به توضيح  تاريخچه و روندالگوريتم جامعه پرندگان به عنوان يک الگوريتم بهينه ياب مدرن جهت استفاده در مهندسي عمران براي جستجوي محتمل­ترين سطح لغزش شيرواني­هاي خاکي پرداخته شده است.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :تحلیل پایداری شیروانی های خاکی و بهینه یابی سطح لغزش شیروانی ها با استفاده از الگوریتم بهینه یابی

Author: 92