دانلود پایان نامه تحلیل مدل دو بعدی برای سازه های سنگی ژئوتکنیکی درزه دار

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 تحلیل مدل دو بعدی برای سازه های  سنگی ژئوتکنیکی درزه دار با روش بدون شبکه

تکه هایی از متن :

3-8-2- انتقال مختصات

 

یکی دیگر از روش هایی که در برخی موارد می تواند از منفرد شدن ماتریس گشتاور جلوگیری کند، چرخاندن دستگاه مختصات و بیان مولفه های مختصاتی گره ها در دستگاه جدید می باشد. در مورد این روش نیز همانند روش قبلی تضمینی وجود ندارد که همیشه از منفرد شدن ماتریس گشتاور جلوگیری کند.

 

3-8-3- استفاده از الگوریتم مثلثی سازی ماتریس[1]

این روش توسط لیو و گو[2]  ارائه شده است. آنها با توجه به واقعیت که منفرد شدن ماتریس گشتاور، ناشی از چینش نامناسب گره ها یا انتخاب نامناسب تک جمله ای های توابع اساسی است، روش خود را پیشنهاد دادند. همان طوری که می دانیم ماتریسی منفرد می شود که رتبه[3] آن از بعد آن کوچکتر باشد. در روش MTA با استفاده از روش حذفی گوس، گره هایی (در واقع سطر هایی از ماتریس گشتاور) که موقعیت آنها، وتک جمله ای هایی از اساسی (در واقع ستون های از ماتریس گشتاور) که شکل آنها موجب منفرد شدن ماتریس گشتاور می شود، حذف می گردند. بدین ترتیب به تعداد اختلاف رتبه و بعد سطرها و ستون های آن حذف می گردد تا یک ماتریس مربعی وارون پذیر تشکیل شود. نکته مهم در این روش انتخاب محور[4] روش حذفی گوس است. این انتخاب محور باید بگونه ای باشد که گره هایی از داخل دانه تکیه گاهی نقطه ای مانند XQ حذف شوند که فاصله دورتری نسبت به آن داشته باشد، همچنین عباراتی از بین توابع اساسی حذف شوند که مرتبه بالاتری دارند.

3-8-4- استفاده از توابع اساسی شعاعی

یکی از راهکارهای کارآمد در جلوگیری از منفرد شدن ماتریس گشتاور، استفاده از توابع شعاعی به عنوان توابع اساسی تولید کننده توابع شکل می باشد. با استفاده از قضایای ریاضی اثبات می گردد که استفاده از توابع از توابع شعاعی به عنوان توابع اساسی – در صورت انتخاب مناسب پارامترهای عددی موجود در تابع باعث می شود که ماتریس گشتاور همیشه وارون پذیر باشد. به عبارت دیگر روش درون یابی نقطه ای (صرف نظر از دقت مورد نظر) همواره همگرا گردد.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :تحلیل مدل دو بعدی برای سازه های  سنگی ژئوتکنیکی درزه دار با روش بدون شبکه

Author: 92