دانلود پایان نامه تحلیل دو بعدی تنش – کرنش در محیط های سنگی اطراف تونل با رفتار الاستو- پلاستیک غیر خطی تحت بارهای برشی

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

  تحلیل دو بعدی تنش-کرنش در محیط های سنگی اطراف تونل با رفتار الاستو- پلاستیک غیر خطی تحت بارهای برشی با روش اجزای محدود 

تکه هایی از متن :

3-1- مقدمه

برای رفتار سنجی یک محیط سنگی یا یک سازه­ی زیر زمینی، نیاز به معیاری داریم که بتوانیم از طریق آن امکان گسیختگی را پیش­بینی کنیم.در این فصل ابتدا به معرفی معیار­های گسیختگی مختلف سنگ می­پردازیم.در این میان دو معیار بنیاوسکی و هوک-براون را به طور کامل تشریح می­کنیم. چون در این پایان­نامه هدف مقایسه­ی رفتاری محیط سنگی تحت دو معیار می­باشد در نتیجه نیاز به ضرایب متناظر سنگ مورد نظر را داریم پس با معرفی رگرسیون خطی و حداقل مربعات خطاها می­پردازیم. در نهایت با استفاده از داده­های آزمایش 3 محوری به محاسبه ضرایب بهینه در هر معیار می­پردازیم.

3-2- معیار­های 2 بعدی:

امروزه جهت تحلیل تنش در اطراف فضاهای زیر زمینی و پایداری شیب­ها  معیار­های گسیختگی سنگ به طور وسیعی مورد استفاده قرار می­گیرد.معیار مورد استفاده باید به خوبی گویای رفتار محیط سنگی باشد. گرچه معیار­های تئوریک از لحاظ درک موضوع قویتر می باشند ولی کاربرد آنها در عمل محدود است. از این جهت استفاده از معیار های تجربی  به تدریج گسترش یافت.در طول پنج دهه گذشته معیار­های تجربی زیادی ارائه گردیده است که تعداد محدودی از آنها عمومیت یافته­اند. در مهندسی سنگ انتخاب یک معیار شکست مناسب که توانایی برآورد مقاومت سنگ مورد نظر را داشته باشد اهمیت زیادی دارد.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد : تحلیل دو بعدی تنش-کرنش در محیط های سنگی اطراف تونل با رفتار الاستو- پلاستیک غیر خطی تحت بارهای برشی با روش اجزای محدود 

Author: 92