دانلود پایان نامه :بررسی وضعیت پایداری تونل ها و سایر سازه های زیرزمینی در اثر بارهای لرزه ای

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسی وضعیت پایداری تونل ها و سایر سازه ­های زیرزمینی در اثر بارهای لرزه ای

تکه هایی از متن :

2-6-2- بررسی پایداری تونل های تکی و دوقلوی خط 2 قطار شهری تبریز در برابر بارهای زلزله

 

2-6-2-1- مقدمه

برای خط 2 قطار شهری تبریز دو گزینه مطرح بوده است؛ احداث یک تونل تکی با قطر 5/9 متر و یا احداث دو تونل کوچکتر به قطر 88/6 متر که تصمیم گیری بین این دو حالت بستگی به پارامترهای اقتصادی و فنی دارد که در مقاله حاضر نادر قاسم پور و مجید کیانی در سال 1389 بعد فنی این تصمیم را بررسی کرده اند. در مطالعه حاضر برای بررسی پایداری تونل های متروی تبریز، ابتدا زمین شناسی منطقه و وضعیت خاک محدوده طرح بررسی شده است. سپس با استفاده از مدل سازی عددی توسط نرم افزار عددی FLAC، پایداری هر دو حالت تکی و دوقلو تحت بار دینامیکی مورد بررسی قرار گرفته است.

 

2-6-2-2- زمین شناسی محدوده طرح

براساس بررسی های صحرایی و نتایج حفاری ها، زمین محدوده پروژه از لایه های شن و ماسه سیلت دار پوشیده شده که تا عمق بیش از 18 متر امتداد داشته و متراکم هستند. لایه های سنگی بصورت مارن، رس سنگ، سیلتیستون و ماسه سنگ و کنگلومرا شناسایی شده است. لایه های مارنی، سنگ کف زمین شناسی را تشکیل می دهند. بر اساس آیین نامه آمریکا (UBC-97) لایه های با سرعت موج برشی بیش از 760 متر برثانیه را می توان به عنوان سنگ کف لرزه ای لحاظ کرد، لذا قسمت های هوازده مارن را (با سرعت موج برشی در حدود 900 تا 1100 متر بر ثانیه) می توان سنگ بستر لرزه ای در نظر گرفت.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی وضعیت پایداری تونل ها و سایر سازه ­های زیرزمینی در اثر بارهای لرزه ای

Author: 92