دانلود پایان نامه بررسی غیر ارتجاعی ساختمان های فولادی با سیستم بادبند دروازه ای تحت تاثیر نیروی زلزله

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 تحلیل غیر ارتجاعی ساختمانهای فولادی با سیستم بادبند  دروازه ای  تحت تاثیر نیروی زلزله و بررسی هندسه سیستم  بادبند دروازه ای 

تکه هایی از متن :

2-٥-  تشریح کامل روش طیف ظرفیت

هدف مطلوب در مهندسی، استفاده از ظرفیت کامل یک سیستم است؛ در حالی که، در سازه ها عمدتا به دلیل تفاوت مقاومت مصالح مختلف، این امر میسر نمی گردد. طرح ظرفیت، تلاشی برای هماهنگ کردن شکست مصالح مختلف و دستیابی به طرح بهینه می باشد. اساس طرح ظرفیت بر مبنای زنجیر شکل پذیر قابل بیان است. این زنجیر از حلقه های مقاوم ترد که با حلقه های نرم و کم مقاومت به هم متصل شده اند، با اعمال نیروی بزرگ، حلقه نرم وارد عمل می شود و از ظرفیت شکل پذیری خود استفاده می کند. بدین ترتیب از شکست ترد زنجیر جلوگیری می شود. با کاربرد این مفهوم در سازه ها باعث بیشترین اتلاف انرژی می شود و طرحی بهنه ایجاد می شود.

نقطه عملکرد حالتی را نشان می دهد که در آن ظرفیت سازه و نیاز لرزه ای با هم برابر می شوند و به همین جهت به نظر می رسد که بهترین روش برای تعیین نقطه عملکرد این است که منحنی ظرفیت و نیاز با هم قطع داده شود. محل تلاقی این دو منحنی عملکرد سازه خواهد بود.

٢٥1-الگوی بارگذاری[1]

آنالیز استاتیکی غیر خطی بسیار به نوع الگوی بارگذاری جانبی وارد بر سازه حساس است. توزیع بار جانبی بر مدل سازه باید تا حد امکان شبیه به آنچه که هنگام زلزله رخ خواهد داد باشد تا حالت های بحرانی تغییر شکل و نیروهای داخلی را در اعضا ایجاد نماید به همین جهت آئین نامه FEMA و همچنین دستورالعمل بهسازی پیشنهاد می کنند که حداقل دو نوع توزیع بار جانبی به سازه اعمال شود.

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد : تحلیل غیر ارتجاعی ساختمانهای فولادی با سیستم بادبند  دروازه ای  تحت تاثیر نیروی زلزله  و بررسی هندسه سیستم  بادبند  دروازه ای 

Author: 92