دانلود پایان نامه بررسی رفتار لرزه ای اتصالات نیمه صلب تیر به ستون در سازه های فولادی

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسی رفتار لرزه ای اتصالات نیمه صلب تیر به ستون در سازه های فولادی

تکه هایی از متن :

5- شکل پذیری[1]:

یکی از ویژگی های مناسب مصالح فلزی شکل پذیری آن است که با توجه به این خاصیت قادرند آثار تمرکز تنش را که در واقع از عوامل موثر در ترد شکنی (یک نوع خرابی فاجعه انگیز) می باشد کاهش داده و در نتیجه از خرابی ناگهانی و خطرات آن جلوگیری نماید.

6-پیوستگی مصالح:

قطعات فلزی با توجه به مواد متشکله آن پیوسته و همگن می باشد ولی در قطعات بتنی به دلیل این عدم پیوستگی صدمات وارده در هر زلزله به پوشش بتنی روی سطح میلگرد وارد می گردد و در نتیجه ترک هایی که در پوشش بتن پدید می آید قابل کنترل نبوده و احتمالا ساختمان در پس لرزه یا زلزله بعدی ضعیف عمل نموده و تخریب  می شود .

7-تقویت پذیری و امکان مقاوم سازی :

اعضای ضعیف ساختمان فلزی ناشی ازمحاسبات اشتباه ، تغییر مقررات و ضوابط اجرا رامیتوان با جوش و یا پرچ و  یا پیچ کردن  قطعات جدید مثل ورقهای تقویتی (بویژه در جان وبال) تقویت نمود .

8-شرایط آسان ساخت و نصب:

تهیه قطعات فلزی در کارخانجات و نصب آن در موقعیت شرایط جوی متفاوت ، با تمهیدات لازم قابل اجرا    است .

9-سرعت نصب:

سرعت نصب قطعات فلزی نسبت به اجزا قطعات بتنی مدت زمان کمتری می طلبد .

10-هدر رفت مصالح:

با توجه به تهیه قطعات از کارخانه هدر رفت مصالح نسبت به تهیه و بکار گیری بتن کمتر است.

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی رفتار لرزه ای اتصالات نیمه صلب تیر به ستون در سازه های فولادی

Author: 92