دانلود پایان نامه :بررسی آزمایشگاهی فرسایش در پایین دست حوضچه های آرامش برای خروجی لوله ها

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسی آزمایشگاهی فرسایش در پایین دست حوضچه­ های آرامش برای خروجی لوله ­ها

تکه هایی از متن :

5-1 نتیجه­ گیری

حوضچه آرامش در خروجی لوله متاثر از پارامترهای زیادی همچون طول حوضچه، عرض حوضچه، شکل و ارتفاع آستانه، شکل، محل و زاویه دیوار، بازشدگی زیر دیوار، شکل، محل، عرض و ارتفاع پخش کننده، شیب کف، عمق پایاب و … می­باشد. برای آنکه اثر تمام این پارامتر­ها روی عملکرد حوضچه بررسی شود لازم است در یک تحقیق تمام این پارامتر­ها بصورت توأم تغییر کنند و با بررسی آبشستگی پایاب تاثیر این پارامتر­ها روی عملکرد حوضچه بررسی شوند اما با توجه‌ تعداد زیاد پارامتر­ها و  درنتیجه حجم زیاد آزمایش­ها در این تحقیق در مورد تعداد زیادی از این پارامتر­ها از نتایج تحقیق سایر محققین استفاده شد و اثر زاویه دیوار، شیب کف، طول حوضچه و عمق پایاب روی آبشستگی پایین دست بررسی شد. نتایج حاصل به طور مختصر عبارتند از:

1- عملکرد حوضچه معرفی شده توسط گوئل و همکاران از حوضچه استاندارد تیپ شش انجمن آبادانی امریکا بهتر است زیرا آبشستگی کمتری ایجاد می­کند و عملکردی مستقل­تر در مقابل تغییر تراز آب پایاب از خود نشان می­دهد.

2- با تغییر جزئی زاویه دیوار نصب شده در حوضچه گوئل و همکاران می­توان عملکرد آن را بهبود داد و چنانچه زاویه دیوار در جهت مثبت معرفی شده در فصل چهارم بچرخد باعث کاهش آبشستگی پایاب می­شود، نتایج نشان داد زاویه 20 درجه در جهت مثبت مستقل از فرود جریان ورودی یک زاویه بهینه برای کاهش آبشستگی پایین دست حوضچه می­باشد.

3- در این تحقیق نشان دادیم در صورتی که در کف حوضچه شیب معکوس ایجاد شود بار دیگر زاویه مثبت 20 درجه دیوار مستقل از فرود جریان یک زاویه بهینه برای کاهش آبشستگی پایاب می­باشد و ایجاد شیب معکوس می­تواند باعث کاهش بیشتر آبشستگی شود اما با افزایش شیب کف از 1:20 به 1:10 تغییر چندانی در عملکرد حوضچه حاصل نمی­شود.

4- همانطور که در بند­های قبلی گفته شد با توجه به بهبود عملکرد حوضچه نسبت به حوضچه گوئل و USBR در این تحقیق امکان کاهش طول حوضچه فراهم شده است. نشان دادیم در صورتی که طول حوضچه به میزان 20 درصد کاهش پیدا کند عملکرد حوضچه جدید با زاویه دیوار 20 درجه و شیب کف 1:20، 45 درصد نسبت به حوضچه USBR و 36 درصد نسبت به حوضچه گوئل و همکاران بهتر است و این نشان دهنده صرفه اقتصادی و کارایی بیشتر این حوضچه است.

5- در پایان این تحقیق نشان دادیم حوضچه گوئل با زاویه دیوار 20 درجه،  شیب کف 1:20 و 20 درصد طول کمتر نسبت به حوضچه USBR و گوئل و همکاران در تراز­های آب پایاب کمتر از عمق نرمال آبشستگی کمتری ایجاد می­کند و با این که طول کمتری دارد نسبت به تغییر تراز آب پایاب عملکرد مستقل­تری دارد.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی آزمایشگاهی فرسایش در پایین دست حوضچه­ های آرامش برای خروجی لوله­ ها

Author: 92