دانلود پایان نامه بررسي ضريب رفتار سازه‌هاي فولادي با سيستم دوگانه قاب خمشي و مهاربند زانويي

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسي ضريب رفتار سازه‌هاي فولادي با سيستم دوگانه قاب خمشي و مهاربند زانويي

تکه هایی از متن :

2-3-مفهوم ضریب رفتار:

همان‌طور که گفته شد ضریب رفتار پل ارتباطی حالت ارتجاعی و غیر ارتجاعی سازه‌ها می‌باشد و در واقع ضریب رفتار[1] (R) این امکان را می‌دهد تا با یک طراحی خطی (ارتجاعی)، رفتار غیر خطی سازه نیز مد نظر قرار گيرد.

ضریب R نسبت، نیرویی که می‌تواند تحت یک حرکت لرزه‌ای زمین اگر سیستم کاملاً ارتجاعی عمل کند (طراحی الاستیک)، به نیروهای طراحی از پیش تعیین شده در حالت حدی مقاومت است و به بیان دیگر ضریب رفتار نسبت مقاومت نیاز حالت ارتجاعی به مقاومت نیاز حالت غیر ارتجاعی می‌باشد. [1]

هنگامی که از ضریب رفتاری بزرگ‌تر از یک استفاده می‌شود، طراح در حقیقت یک فرض مهم انجام می‌دهد و آن اینست که تحلیل خطی می‌تواند برای به دست آوردن تخمین از مقدار پاسخ غیر خطی استفاده شود. استفاده از مقادیر بزرگ ضرایب رفتار باعث یک فرض دوم برای طرح لرزه‌ای می‌شود. یعنی پاسخ غیر خطی بزرگ و بنابراین خسارت زیاد مورد نظر است. این امر البته نتیجه مستقیم استفاده از نیروهایی است که به طور قابل ملاحظه‌ای کوچک‌تر از نیروهای الاستیک است.

مقادیر گزارش شده در ATC-3-06 در مورد R برای سیستم قاب‌های ساختمانی بر پایه سه چیز است:

1- عملکرد عمومی مشاهده شده ساختمان‌های مشابه در زلزله‌های گذشته

2- تخمین طاقت سیستم

3- تخمین مقدار میرایی موجود در خلال پاسخ غیر ارتجاعی

مقدار R به دست آمده باید با قضاوت مهندسی مورد استفاده قرار بگیرد. مقدار کمتر R باید برای سازه‌های با درجه نامعینی کمتر استفاده شود که در آن تمام مفصل‌های پلاستیک مورد نیاز برای تبدیل سازه به مکانیسم در نیرویی نزدیک به مقاومت طراحی به وجود می‌آید.

تفسیر سال 1988، R, [2]NEHRP را به این صورت تعریف می‌کند: «یک ضریب اصلاح تجربی (کاهنده) به منظور به حساب آوردن خصوصیات ذاتی میرایی و شکل‌پذیری در یک سیستم سازه‌ای در تغییر مکان‌هایی که به قدری بزرگ هستند که به بزرگ‌ترین تغییر مکان سیستم برسد»، مولفه R می‌تواند از راه‌های مختلفی تعیین گردد که هر کدام از آنها به سطح عملکردی مورد نظر دارد که معمولاً نوع عملکرد جانبی مورد نظر می‌باشد. همچنین برای به دست آوردن ضریب رفتار، شناسایی پارامترهای دخیل در این زمینه و همچنین برآورد اهمیت نسبی آنها در ارائه مقادیر صحیح ضریب رفتار یک مقولۀ بسیار با اهمیت و ضروری می‌باشد.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد : بررسي ضريب رفتار سازه‌هاي فولادي با سيستم دوگانه قاب خمشي و مهاربند زانويي

Author: 92