دانلود پایان نامه :بررسي اثرات تغییر اقلیم بر منحني فرمان بهره برداري سدها

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسي اثرات تغییر اقلیم بر منحني فرمان بهره ­برداري سدها

تکه هایی از متن :

  • جمع بندی

بررسی مطالعات انجام شده نشان دهنده تاثیر پدیده تغییر اقلیم بر پارامترهای هواشناسی و هیدرولوژیکی در نقاط مختلف دنیا در دوره زمانی آینده می­باشد. چنانچه در اغلب تحقیقات انجام شده مشاهده می­شود، تغییر اقلیم سبب افزایش دما و تغییر در الگوی زمانی بارش و نیز کاهش و یا افزایش بارندگی در فصول مختلف می­شود و بدین ترتیب بر منابع آب موجود در منطقه نیز اثرگذار است بطوری‌که برخی مناطق با کاهش رواناب و یا پیک زودرس جریان در بهار رو به رو خواهند بود و مقادیر حدی جریان (سیلاب و خشکسالی) نیز شدت بیشتری می­یابد.

در بخشی از تحقیق حاضر نیز به بررسی اثر پدیده تغییر اقلیم بر پارامترهای هواشناسی و هیدرولوژیکی حوضه آبریز سد دز پرداخته می­شود. چراکه برای بررسی تاثیر این پدیده در نحوه بهره‌برداری از مخزن سد و تعیین راهکار سازگاری با آن باید میزان تغییر رواناب ورودی به سد مورد ارزیابی قرار گیرد و تغییرات آن در دوره آینده مشخص گردد. همچنین در ادامه این مطالعه از خروجی‌های روزانه مدل‌های گردش عمومی جو استفاده شده است. برای افزایش مديريت عدم قطعیت ناشی از سناريوهاي گازهاي گلخانه­اي، از خروجی سه سناریوی انتشار ( A1B، A2 و B1) در این تحقیق استفاده شد که در اغلب مطالعات یک یا دو سناریوی انتشار بررسی می­شود. همچنين جهت ریزمقیاس نمایی خروجی این سناریوها به مقیاس محلی، از مدل  LARS-WGکه توانايي توليد آمار در مقياس روزانه را دارد، استفاده شده است. جهت شبیه سازی رواناب منطقه و میزان جریان ورودی به مخزن سد نیز مدل IHACRES انتخاب شده است که توانایی شبیه سازی رواناب حوضه را با دقت مناسبی دارد. در ادامه این بخش به بررسی تحقیقات انجام شده در زمینه اثر تغییر اقلیم بر عملکرد مخزن و شاخص­های مورد بررسی پرداخته می­شود.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد : بررسي اثرات تغییر اقلیم بر منحني فرمان بهره ­برداري سدها

Author: 92